ஞாயிறு, 16 ஜூன், 2024

வியன்னா பிரகடனமும் நடவடிக்கைத் திட்டமும்-(சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி…)


2024 கட்டுரைகள் ஜுன் 1-15 2024

19. சிறுபான்மையினர், உரிமைகளைப் பேணுவது-பாதுகாப்பது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம், அப்படிப் பேணுவதும் பாதுகாப்பதும் அவர்கள் வாழும் நாடுகளின் சமூக – அரசியல் உறுதிப்பாட்டுக்குச் செய்யும் பங்களிப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, அத்தகைய சிறுபான்மையினர் சகலவித மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றியும் சட்டத்தின் முன் முழு சமத்துவ அடிப்படையிலும் முழுமையாகவும் பயனுள்ள வகையிலும் அனுபவிப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டிய கடப்பாடு அரசுகளுக்கு இருப்பதை இம்மாநாடு உறுதியிட்டுரைக்கிறது.

தம்முள்ளும், வெளியிலும், சுதந்திரமாகவும், குறுக்கீடோ, எந்த வகையான பாகுபாடுகள் இன்றியும் தமது சொந்தக் கலாச்சாரத்தை அனுபவிக்கவும், தமது மதத்தை நம்பவும், அதைக் கடைப்பிடிக்கவும், தமது மொழியைப் பயன்படுத்தவும், சிறுபான்மையினருக்கு உரிமை உண்டு.

20. சமூகத்தின் மேம்பாட்டுக்கும் பன்முக அமைப்புக்கும், ஆதிக் குடிகள் ஆற்றியுள்ள தனித்தன்மை கொண்ட பங்களிப்பையும் அவர்களின் உள்ளார்ந்த கண்ணியத்தையும் அங்கீகரிக்கும் இம்மாநாடு அவர்களது பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார நலவாழ்வுக்கும் நிலைகுலைக்காத மேம்பாட்டின் பயன்களை அவர்களும் துய்ப்பதற்கும் உலக சமுதாயத்துக்குள்ள கடப்பாட்டினை மீண்டும் உறுதி செய்துரைக்கிறது. சமூகத்தின் சகலதுறை நடவடிக்கைகளிலும், குறிப்பாக அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவற்றில், அத்தகைய மக்கள் முழுமையாகவும், தடைகளின்றியும் பங்கெடுப்பதை இவ்வரசுகள் உறுதி செய்யவேண்டும். ஆதிக் குடிகளின் உரிமைகளைப் பேணுவது பாதுகாப்பது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம், வாழும் நாடுகளின் சமூக-அரசியல் உறுதிப்பாட்டுக்குச் செய்யும் பங்களிப்பு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆதிக் குடிகளின் அனைத்து மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் ஆகியவற்றுக்கான மதிப்பினை, பாகுபாடு ஏதுமின்றி சமத்துவ அடிப்படையில் உறுதி செய்யவும் அவர்களது தெள்ளத்தெளிவான தனி அடையாளங்கள், பண்பாடுகள், சமூக அமைப்பு ஆகியவற்றின் பன்மைப் பாங்கையும் மாண்பையும் மதிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் சர்வதேசச் சட்டத்துக்கிணங்க உறுதியான நேர்மறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

22. மாற்றுத் திறனாளர்கள் பாகுபடுத்தப்படாமல் எல்லா மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் சமமாக அனுபவிப்பதையும் சமூக வாழ்வின் எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் அவர்களும் தீவிரமாகப் பங்கெடுப்பதையும் உறுதி செய்ய சிறப்புக் கவனம் செலுத்தப்படுவது தேவையாய் உள்ளது.

23. எல்லாருக்கும், எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி, துன்புறுத்தப்படுவதிலிருந்து தப்ப வேற்றுநாடுகளில் அடைக்கலம் கோரவும், அடைக்கலம் கிடைத்தால் அதை ஏற்றுக் கொள்ளவும் தன் தாயகம் திரும்புவதற்கும் உள்ள உரிமைகளை இம்மாநாடு மீண்டும் உறுதியிட்டுரைக்கிறது… மனிதர்களைப் புலம்பெயர்ந்து செல்லவைக்கும் பலவிதமான காரணங்களில், போர் உட்பட பல சமயங்களில் நிகழ்கிற கொடூரமான மனித உரிமை மீறல்களும் அடங்கும்.
இந்த மாநாடு, உலகு தழுவிய அளவில் ஏற்படுகிற அகதிகள் பிரச்சினைகளின் சிக்கலான அம்சங்களைக் கருதியும் அய்.நா. அமைப்புத் திட்டத்துக்கிணங்கவும் இதுபற்றிய பன்னாட்டு ஆவணங்கள், பன்னாட்டு வலுவான ஒற்றுமை ஆகியவற்றுக்கிணங்கவும், சுமைகளைப் பங்கிட்டுக் கொள்ளும் சீரிய உணர்வில் உலக சமுதாயம் இத்துறையில் ஒரு முழுமையான விரிவான அணுகுமுறையை உருவாக்க வேண்டும். சம்மந்தப்பட்ட நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு கூட்டுறவு, இவற்றுடன் இதில் அக்கறையுள்ள நிறுவனங்களின் கூட்டுறவு ஒத்துழைப்பு ஆகியவையும் இதற்குத் தேவைப்படும். அகதிகள் பற்றிய அய்.நா. உயர் ஆணையர் முடிவுகளையும் மனதில் இருத்தி அந்த அணுகுமுறை தயாரிக்கப்பட வேண்டும் அய்.நா. அமைப்புத்திட்டத்துக் கிணங்கவும், மனித நேயச் சட்டத்தின் கோட்பாடுகளுக்கிணங்கவும், எல்லாவித இயற்கை நாசங்கள், மனித நடவடிக்கைகள் விளைவான நாசங்கள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் மனித நேய உதவி கிட்ட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் முக்கியத்தையும் இம்மாநாடு மேலும் அழுத்தமாகக் குறிப்பிடுகிறது.

24. வேலைக்காக நாடுவிட்டு நாடு போகும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் உட்பட தற்பாதுகாப்பு வலுவற்றவர்களாக ஆக்கப்பட்டுவிட்ட குழுக்களைச் சேர்ந்த மக்களின் மனித உரிமைகளைப் பேணுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் அதிமுக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவேண்டும். அவர்களுக்கு எதிரான அனைத்து வகைப் பாகுபடுத்தல்களும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நடைமுறையிலுள்ள மனித உரிமை ஆவணங்கள் அதற்கேற்ப வலுப்படுத்தப்பட்டு பயனுள்ள வகையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்….

25. இந்த மாநாடு தீவிர வறுமையும் சமூகப் புறக்கணிப்பும் மனித மாண்புக்கு அத்துமீறல் என்றும் தீவிர வறுமைபற்றியும் அதன் காரணங்கள் குறித்தும் அறிய அவசர நடவடிக்கைகள் தேவை என்றும், அதில் மேம்பாடு பற்றிய சிக்கல்கள் பற்றியும் அறியப்பட வேண்டுமென்றும் எடுத்துரைக்கிறது. இவற்றின் நோக்கம் அந்த ஏழை மனிதர்களின் மனித உரிமைகளையும் பேணுதலும் தீவிர வறுமைக்கும் சமூகப் புறக்கணிப்புக்கும் முற்றுப் புள்ளிவைப்பதும் சமூக முன்னேற்றத்தின் பலன்களை அவர்களும் சுவைக்கச் செய்வதுமாய் அமைய வேண்டும். அரசுகள் அத்தகையோரும் தாம்வாழும் சமுதாயத்தில் முடிவுகள் எடுக்கும் பொறுப்புகளில் பங்குபெற வகைசெய்து, மனித உரிமைகளைப் பேணி, தீவிர வறுமைக்கு எதிராகப் போர் தொடுக்க வேண்டும்.

28. ஒட்டுமொத்த மனித உரிமை மீறல்களை அதுவும் கூண்டோடு கைலாசமனுப்பும் இனக்கொலை, போர்க்காலக் கற்பழிப்புகள், ‘இனத்தையே சுத்தம் செய்தல்’, மந்தை மந்தையாய் மக்களைப் புலம்பெயர்ந்தோடும் அகதிகளாக்கல் போன்ற பாதகங்கள் கண்டு இம்மாநாடு மனம் பதறுகிறது. அத்தகைய அருவருப்பூட்டும் செயல்களை வன்மையாகக் கண்டிக்கும், அதே சமயம் அத்தகைய பாதகம் செய்யும் பாவியர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அச்செயல்கள் உடனடியாக நிறுத்தப்படவேண்டுமென்றும் மீண்டும் அறைகூவல் விடுக்கிறது.

29. பன்னாட்டு மனித உரிமை ஆவணங்களும் சர்வதேச மனித நேயச் சட்டங்களும் விதித்துள்ள நிர்ணயிப்புகளை அலட்சியப்படுத்தி உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து நடைபெறும் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குப் போதுமான, பலனுள்ள நிவாரணங்கள் கிட்டாமை குறித்தும் ஆழ்ந்த கவலையைத் தெரிவிக்கிறது…

30. உலகின் பல பாகங்களிலும் தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த மீறல்கள் திட்டமிட்டு நடத்தப்படுவது குறித்தும், அனைத்து மனித உரிமைகளும் முழுமையாக அனுபவிக்கப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் சூழ்நிலைகள் உருவாக்கப்படுவது குறித்தும் இம்மாநாடு கண்டனமும் வெறுப்பும் தெரிவிக்கிறது. சித்திரவதை, மனிதத் தன்மையற்ற வகையில், கொடுமையாக அவமானகரமாக நடத்தப்படல், மனிதத் தன்மையற்ற, கொடுமையான அவமானகரமான தண்டனைகள், யதேச்சாதி காரமான-விசாரணையற்ற கொலைகள், ‘காணாமல்போதல்’ சட்டவிரோதமான கைதுகள், சகலவித இனவெறுப்பு, இனப் பாகுபாடு, நிறபேதம், வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு, அந்நிய ஆதிக்கம், அந்நியர் வெறுப்பு, வறுமை, பசி, பொருளாதார-சமூக-கலாச்சார உரிமை மறுப்புகள், மத சகிப்பின்மை, பயங்கரவாதம், மாதர்களுக்கெதிரான பாகுபாடுகள், சட்டத்தின் ஆட்சியின்மை ஆகியவை இத்தகைய அத்து மீறல்களில் வரும்.

31. சர்வதேசச் சட்டத்துக்கும் அய்.நா. அமைப்புத் திட்டத்துக்கும் ஒத்துவராத, அரசுகளுக்கிடையான வணிக உறவுக்கு முட்டுக்கட்டையிடுகிறதும், மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வ தேசியப் பிரகடனமும், சர்வதேச மனித உரிமை ஆவணங்களும் முழங்கும் மனித உரிமைகள் (அனைவருக்கும்) கிட்டுவதைத் தடை செய்வது, குறிப்பாக, உணவு-உறையுள், மருத்துவ வசதி மற்றும் தேவையான சமூக வசதிகள் முதலிய சுகாதாரத்துக்கும் நல்வாழ்வுக்கும் போதுமான வாழ்க்கைத் தரம் எய்துவதற்கான உரிமையைப் பாதிக்கின்ற எந்தவித நடவடிக்கையையும் ஒருதலையாக எடுக்கலாகாதென்று இம்மாநாடு அரசுகளை வேண்டுகிறது. அரசியல் கட்டாயங்களுக்கு உணவை ஓர் ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்துகிறது.

32. மனித உரிமைப் பிரச்சினைகளை அணுகுவதில், நேரிய நோக்கும், உலகளாவிய பார்வையும், ‘சிலவற்றை கண்டு கொள்ளாமல் விடுகிற’ பாகுபாடின்மையும் முக்கியம் என்பதை இம்மாநாடு வலியுறுத்துகிறது.

33. சர்வதேச மனித உரிமைப் பிரகடனத்திலும், பொருளாதார- சமூக-கலாச்சார உரிமைகள் பற்றிய பன்னாட்டு உடன்படிக்கையிலும், இன்னும் பிற பல பன்னாட்டு ஆவணங்களிலும் கூறப்பட்டிருப்பதுபோல் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மதிப்பதை வலுப்படுத்துவதுதான் கல்வியின் நோக்கமாயிருப்பதற்கு உறுதியளிக்க அரசுகள் கடமைப்பட்டுள்ளன என்று இம்மாநாடு உறுதியாய்க் கூறுகிறது. மனித உரிமைக்கல்வியைக் கல்வித்திட்டத்தில் இணைப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் இம்மாநாடு அதனைச் செய்யுமாறு அரசுகளையும் வற்புறுத்துகிறது. நாடுகளுக்கிடையிலும் பல்வேறு மதங்களுக்கிடையிலும் இனங்களுக்கிடையிலும் புரிதலும் பொறுத்துக்கொள்ளுதலும், சமாதானமும் நட்புறவும் பரவ கல்வி உதவவேண்டும். இதற்கான அய்.நா. நடவடிக்கைகள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, மனித உரிமை பற்றிய கல்வியும், கொள்கை – நடைமுறை இரண்டு தளத்திலுமான இது பற்றிய தகவல்களைப் பரப்புதலும், இனம், பால், மொழி மதம் என்ற எந்த வேறுபாடுமின்றி மானிடர் யாவருக்கும் மனித உரிமைகள் பேணப்படுவதிலும் மதிக்கப்படுவதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. தேசிய அளவிலும் சர்வதேசிய அளவிலும் கல்விக் கொள்கைகள் இவற்றைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்நோக்கங்கள் உடனடியாக எய்தப்பட நிதிப் பற்றாக்குறையும் நிறுவன ரீதியான பற்றாக் குறைகளும் தடையாயிருக்கும் என்பதையும் இம்மாநாடு உணர்கிறது.

36. குறிப்பாக அதிகாரமுள்ள இடங்களில்இருப்பவருக்கு அறிவுரை கூறும் பொறுப்பு மூலமும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு நிவாரணமளிப்பதன்மூலமும் மனித உரிமை குறித்த தகவல் பரப்புதல் மூலமும், மனித உரிமைக்கல்விப் பணி மூலமும் தேசிய நிறுவனங்கள் மனித உரிமைகள் பேணப்படவும் பாதுகாப்புப் பெறவும் ஆற்றிவரும் ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளின் முக்கியத்துவத்தை இம்மாநாடு மீண்டும் உறுதிபடக் குறிப்பிடுகிறது.
“தேசிய நிறுவனங்களின் அந்தஸ்து பற்றிய கோட்பாடுகளுக்கு உரிய மதிப்புக்கொடுத்து இம்மாநாடு தேசிய நிறுவனங்கள் நிறுவப்படுவதையும் வலுவூட்டப்படுவதையும் ஊக்குவிக்கிறது. தேசிய அளவில் தத்தம் தேவைகளுக்கேற்ப எது தேவையோ அத்தகைய கட்டுமானத்தை அத்தகைய நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படுத்த அரசுகளுக்கு உரிமை இருப்பதையும் மாநாடு ஒப்புக்கொள்கிறது.


மகளிருக்கான அய்.நா. உடன்படிக்கை

விழிப்புணர்வு –  

2023 கட்டுரைகள் ஜூன் 16-30,2023

மகளிருக்கு எதிரான அனைத்து பாகுபா டுகளையும் ஒழிப்பதற்கான உடன்படிக்கை
அய்.நா. பொதுச்சபையால் 18.2.1979 அன்று ஏற்கப்பட்டு 3.9.1981 அன்று நடைமுறைக்கு வந்த இவ்வுடன்படிக்கையின் சில பகுதிகள் கீழே தரப்படுகின்றன.

இவ்வுடன்படிக்கையில் சேரும் அரசுகள்,-அய்.நா. அமைப்புத் திட்டம், அடிப்படை மனித உரிமைகளிலும், மனிதப் பிறவியின் மதிப்பிலும், மாண்பிலும், ஆணும் பெண்ணும் சமவுரிமை கொண்டவர்கள் என்பதிலும் நம்பிக்கையை உறுதி செய்வதைக் கவனத்தில் கொண்டும்.

-அய்.நா. சர்வதேசிய மனித உரிமைப் பிரகடனம் “பாகுபாடு காட்டுதல் அனுமதிக்கப் படக்கூடியதல்ல’’ என்ற தத்துவத்தை அழுத்திக் கூறுவதையும், மானிடர் யாவரும் சுதந்திரமாய்ப் பிறந்தவர்; உரிமைகளிலும் மதிப்பிலும் சமமானவர்கள் என்றும், பால் வேறுபாடு உள்பட எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி அப்பிரகடனத்தில் குறிக்கப்பெறும் உரிமைகளுக்கும் சுதந்தி ரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனிதரும் பாத்தியப் பட்டவர் என்றும் முழங்குவதைக் கவனத்தில் கொண்டும், _பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் உடன்படிக்கையில் இணைந்த நாடுகளுக்கு, எல்லா ஆடவரும் மகளிரும் பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார, குடிமை பற்றிய, அரசியல் உரிமைகளையும் சமமாக அனுபவிக்க உரிமை கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யும் கடமை இருப்பதைக் கவனத்தில் கொண்டும்,

-அய்.நா.வின் கீழாகவும் சிறப்புத்துவம் பெற்ற அமைப்புகளின் கீழும் ஆண்-பெண் சமவுரிமையைப் பேணும் பன்னாட்டு உடன்படிக் கைகளையெல்லாம் கருத்தில் இருத்தியும்,அவை நிறைவேற்றியுள்ள தீர்மானங்கள், பிரகடனங்கள் பரிந்துரைகள் ஆகியவற்றைக் கவனத்தில் கொண்டும்,

-பெண்ணுக்கெதிரான பாகுபாடு என்பது உரிமைகள் சமத்துவம், மனித மாண்புக்குரிய மரியாதை ஆகிய தத்துவங்களை மீறுகிறது. தத்தம் நாட்டில் ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக அரசியல் பொருளாதார சமூக கலாச்சார வாழ்வில் பங்களிப்பதற்கு அது ஒரு தடை அது குடும்பம் சமூகம் இரண்டின் வளமும் பெருகுவதைத் தடுக்கிறது_ தனது நாட்டுக்கும், உலகுக்கும் சேவை செய்யும் வகையில் மகளிரின் சக்திகள் முழு வளர்ச்சி பெறுவதை மேலும் சிரமமாக்குகிறது என்பதையெல்லாம் நினைவுகூர்ந்தும்,

-வறுமைச் சூழலில் மகளிருக்கு உணவு, சுகாதாரம், கல்வி, பயிற்சி, பணிவாய்ப்பு மற்றும் பலதுறைத் தேவைகளும் ஆகக் குறைவாகவே கிடைப்பதில் கவலை கொண்டும்,

-நீதியும் நேர்மையும் அடிப்படையாய் அமைந்த புதிதான சர்வதேசப் பொருளாதார அமைப்பை நிறுவுவது ஆண்_ பெண் சமத்துவத்தைப் பேணி வளர்ப்பதில் கணிசமான பங்களிப்பு செய்யும் என்று தெளிந்தும்,

-நிறப் பாகுபாடு, அனைத்துவகை இனப் பாகுபாடுகள், குடியேற்ற ஆதிக்கம், புதிய குடியேற்ற முறை ஆதிக்கம், படையெடுப்பு அந்நியர் வந்து புகல் ஆதிக்கம் செலுத்துதல், உள்நாட்டு விவகாரங்களில் பிறர் தலையீடு ஆகியவற்றை ஒழிப்பது ஆடவரும் மகளிரும் நமது உரிமைகளை முழுதாக அனுபவிக்க அவசியத் தேவை என்பதை அடிக்கோடிட்டும்,

-சர்வதேச சமாதானமும் பாதுகாப்பும் வலுப்படுத்தப்படுதல், நாடுகளிடையிலான இறுக்கம் தளர்த்தப்படுதல், தம்முள் உள்ள பொருளாதார சமூக அமைப்பு வேறுபாடுகளைத் தாண்டி எல்லா நாடுகளிடையும் கூட்டுறவு, பொதுவான முழு ஆயுதக் குறைப்பு_ அதிலும் கடுமையான, சக்தி வாய்ந்த சர்வதேசக் கட்டுப்பாட்டின் கீழான அணுஆயுதக் கட்டுப்பாடு, நாடுகளுக்கிடையிலான உறவில் நியாயம், சமத்துவம், பரஸ்பர உதவி என்ற கோட்பாடுகள் பிரமாணமாகக் கொள்ளப்படுதல், அந்நியர் புகுந்த நாடுகள், காலனியாதிக்க அந்நியராதிக்க நாடுகள் ஆகியவற்றின் மக்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமையும் விடுபடும் உரிமையும் கைவசமாதல், தேசிய இறையாண்மையும் எல்லை ஒருமைப் பாடும் மதிக்கப்படுதல் ஆகியவை சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வகை செய்ய, அதன் விளைவாக ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானமாதல் நிறைவேறவும் உதவும் என்பதை உறுதி செய்தும்,

-ஒருநாட்டின் முழுமையும் நிறைவுமான வளர்ச்சிக்கும், உலக நன்மைக்கும், சமாதானத் துக்கும், ஆணுக்கு முற்றிலும் இணையாகப் பெண்ணும், அனைத்துத் தளங்களிலும் பங்களிப்பது தேவை என்று தெளிந்தும்,

-குடும்ப நன்மைக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் பெண் தந்திருக்கும் உன்னதப் பங்களிப்பு இன்னமும் முழுதாய் அங்கீகரிக்கப்படாததும் தாய்மையின் சமூக முக்கியத்துவம் குடும்பத்திலும் குழந்தை வளர்ப்பிலும் பெற்றோர் இருவரின் பங்கு ஆகியவற்றை நெஞ்சில் இருத்தியும்,

-குழந்தை பெறுவதில் பெண்ணின் பங்கு பணி பாகுபாட்டுக்கு அடித்தளம் வகுக்கக்கூடாது, மாறாக குழந்தையை வளர்க்கும் பொறுப்பில் ஆண், பெண் மொத்த சமூகமுமே ஒரு பங்கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது தேவை என்று புரிந்துகொண்டும்,

-மகளிருக்கெதிரான பாகுபாடுகளை ஒழிப்பது பற்றிய பிரகடனத்தில் பொதிந்துள்ள தத்துவங் களை நடைமுறைப்படுத்தவும், அதற்காக, எல்லா வகையான, எந்த உருவிலுமான அத்தகைய பாகுபாடுகளையும் ஒழிக்கத் தேவைப்படுகின்ற நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் உறுதி பூண்டும்,

கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்றுபட ஒப்புக்கொள்கின்றன.

பகுதி 1

விதி 1

இந்த உடன்படிக்கையைப் பொறுத்தமட்டில் ‘பெண்ணுக்கெதிரான பாகுபாடு’ என்பது அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார, குடியியலிலான அல்லது வேறெந்த விதமான அடிப்படை சுதந்திரங்களையும், மனித உரிமைகளையும் திருமணமாகியிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஆண் – பெண் சமத்துவ அடிப்படையில் பெண் அனுபவிப்பதையோ, பயன்படுத்துவதையோ அங்கீகரிப்பதையோ, தடுக்கும் அல்லது மறுக்கும் நோக்கத்துடனோ அல்லது தடையையோ மறுதலிப்பையோ ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவோ பால் அடிப்படையில் செய்யப்படும் வேறுபடுத்தல், புறமாக்குதல், கட்டுப்படுத்தல், அனைத்தினையும் குறிக்கும்.

விதி 2

இவ்வுடன்படிக்கையில் இணையும் அரசுகள் பெண்ணுக்கெதிரான பாகுபாட்டை ஒழிக்க ஒரு கொள்கையை தக்க வகைகளனைத்திலும் தாமதிக்காமல் பின்பற்ற ஒப்புக்கொண்டு, அந்தக் குறிக்கோளுக்காக,

அ. இதுவரை சேர்க்கப்படாதிருந்தால், தமது நாட்டு அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலோ அல்லது தகுந்த பிறிதோர் சட்டத்திலோ, ஆண்_ பெண் சமத்துவ தத்துவத்தை பொறிக்கவும், சட்டத்தின்மூலமும் உரிய பிறவழிகளிலும் அதனை நடைமுறையில் கைவரப்பெறச் செய்யவும்.

ஆ. பெண்ணுக்கெதிரான பாகுபாடு அனைத்தையும் தடைசெய்து தக்க சட்ட நடவடிக்கைகளும் பிறநடவடிக்கைகளும், தேவைப்படும் இடங்களில் பாகுபாடு செய்வோர்க் கெதிரான தடைகளும் மேற்கொள்ளவும்.

இ. பால் சமத்துவ அடிப்படையில் பெண் களின் உரிமைகளுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பை நிறுவவும் தகுதி பெற்ற தேசிய தீர்வாணையங்கள் மூலமும் பிற பொது அமைப்புகள் மூலமும் எவ்விதப் பாகுபாட்டுச் செயலிலிருந்தும் பயனுள்ள பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும்.

ஈ. மகளிர்க்கெதிரான பாகுபாடு காட்டும் எந்தச் செயல் எந்தப் பழக்கத்திலிருந்தும் விலகவும், பொது நிறுவனங்களும், ஆளும் அமைப்புகளும் இக்கடப்பாட்டுக்கேற்ப பணியாற்றுமென உறுதி செய்யவும்,

உ. எந்தத் தனியாரும், நிறுவனமும் அமைப்பும் மகளிர்க்கெதிராகப் பாகுபாடு செய்வதை ஒழிக்க பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.

ஊ. இத்தகைய பாகுபாட்டுக்கு வகை செய்யும் பழக்கவழக்கங்கள், விதிகள், சட்டங்கள் ஆகியவற்றை மாற்றும்வண்ணம் சட்டத்திருத்தம் உட்பட பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் எடுக்கவும்.
எ. இத்தகைய பாகுபாட்டுக்கு வகை செய்யும் தண்டனை விதிகளை தேசிய சட்டங்களிலிருந்து அகற்றவும், உறுதியளிக்கின்றன.

விதி 3
இவ்வரசுகள் எல்லா தளங்களிலும், குறிப்பாக அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சாரத் துறைகளிலும் சட்டமியற்றல் உள்பட சகல தேவையான நடவடிக்கைகளும் எடுத்து ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர்சமானமாக மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் பயன்படுத்தவும் அனுபவிக்கவும் அவர்களுக்கு உறுதி கிடைக்கும் வகையில் அந்த நடவடிக்கைகள் அமையவும் உறுதி செய்யும்.

விதி 4

1. இவ்வரசுகள் தற்காலிகமாக ஆண்_ பெண் சமத்துவ நிலைமை நடைமுறையில் அமைவதை விரைவுபடுத்துவதற்காக எடுக்கும் சிறப்பு நடவடிக்கை எதுவும் இவ்வுடன்படிக்கையைப் பொறுத்தவரை ‘பாகுபாடு’ என்று வகைப்படுத்தப் படாது; ஆனால் அந்த நடவடிக்கைகள் எவ்விதத்திலும் சமத்துவமற்ற வெவ்வேறான தரநிர்ணங்களுக்கு வழிசெய்து சமவாய்ப்புகளும் சமமாக நடத்தப்படுதலும் என்ற நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டபின் அந்த தற்காலிக நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்படும்.
2. இந்த உடன்படிக்கையில் காணும் நடவடிக்கைகள் உட்பட இவ்வரசுகள் தாய்மைப் பாதுகாப்புக்காக எடுக்கக்கூடிய சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் பாகுபாடு என்று கருதப்படாது.

விதி 5

ஆ. ஆண் தாழ்வென்றோ, பெண் தாழ் வென்றோ நம்புவதை அடிப்படையாகக் கொண்ட அல்லது ஆண் என்றால் இப்படித் தான் பெண் என்றால் அப்படித்தான் என்ற வரையறுப்புகளை நிலைப்படுத்துகிற விருப்பு வெறுப்புகள், மரபுகள், வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை ஒழித்துக்கட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டு சமூக கலாச்சார அமைப்புகளை மாற்றவும்;
ஆ. எல்லா வகையிலும் குழந்தைகள் நலன் தலையாய அம்சங்களில் ஒன்றென உணர்த்தும் வகையில், தாய்மை ஒரு சமூகக் கடமை என்பதை புரியவைப்பதாக, குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குவது ஆண்_ பெண் இருபாலருக்கும் கடமை என்று உரைப்பதாகக் குடும்பக் கல்வி அமைவதை உறுதிப்படுத்தவும்; இவ்வரசுகள் உரிய நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் எடுக்கும்.

விதி 6

மகளிரை ஒடுக்கி நலம்பெறல், கூடாலொ ழுக்கத்தில் ஈடுபடுதல், விலைமாதர் ஆக்குதல் ஆகியவை எவ்வுருவில் அமைந்தாலும் அவற்றை ஒழிக்க சட்டமியற்றுதல் உட்பட சகலவித நடவடிக்கைகளையும் இவ்வரசுகள் எடுக்கும்.

பகுதி 2
விதி 7
அரசியலிலும் பொதுவாழ்விலும் பெண்களுக் கெதிரான பாகுபாடுகளை நீக்க பொருத்தமான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அதிலும் குறிப்பாக பின்வரும் உரிமைகளை உறுதி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளையும் இவ்வரசுகளனைத்தும் மேற்கொள்ளும்:

அ. எல்லாக் கருத்துக் கணிப்புகளிலும், தேர்தல்களிலும் வாக்குரிமை, பொதுத்தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அனைத்து பொறுப்பு களுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தகுதி.

ஆ. அரசாங்கக் கொள்கைகளை நிர்ணயிப் பதிலும், நிறைவேற்றுவதிலும் பங்குபெறும் உரிமை; அரசாங்கத்தில் எல்லா நிலையிலும் பதவிகள் எதிலும் பொறுப்பேற்று அனைத்து வகை பொதுப்பணிகளும் ஆற்றவும் உரிமை.

இ. நாட்டின் அரசியலிலும் பொதுவாழ்விலும் பங்குபெறும் அரசாங்க சார்பில்லாத அமைப்பு களிலும் சங்கங்களிலும் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் உரிமை.

விதி 8

தத்தம் அரசாங்கத்தை பன்னாட்டு அமைப்புகளில் பிரதிநிதிப்படுத்தவும், பன்னாட்டு அமைப்புகளின் பணிகளில் பங்குபெறவும் ஆணுக்கிணையாக பாகுபாடேதுமின்றிப் பெண்கள் பணியாற்றுவதற்கு உறுதியளிக்கும் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இவ்வரசுகள் எடுக்கும்.

விதி 9

ஆண்களைப்போலவே பெண்களுக்கும் தேசியக் குடியுரிமை பெறவோ, மாற்றவோ, தக்கவைத்துக் கொள்ளவோ உரிமையளிக்கும். அந்நிய நாட்டவரை மணந்துகொள்வதோ, கணவர் தன் தேசியத்தை மாற்றிக்கொள்வதோ மனைவியின் தேசியத்தை மாற்றாது; மகளிருக்கு எதிரான பாகுபாடுகளை ஒழித்தல்…
மனைவியை நாடற்றவராக்காது; கணவரின் தேசியம் அவர்மீது திணிக்கப்படாது; என்ப வற்றை இவ்வரசுகள் உறுதிசெய்யும்.

பகுதி 3
விதி 10

கல்வித்துறையில் ஆணுக்குச் சமமாக உரிமைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் பாகுபாடுகளை ஒழிக்கும் எல்லாவித நடவடிக்கைகளையும் இவ்வரசுகள் மேற்கொள்ளும். அதிலும் குறிப்பாக…

அ. படிப்பு பற்றியும், கிராமங்களிலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்துவகைக் கல்வி நிறுவனங்களிலும் பட்டம், பட்டயக் கல்வி பெறுதல் குறித்தும் வழிகாட்டும் உதவிகள் பெறுவதற்கும், பணிகள் பற்றிய வழிகாட்டுதலிலும் சமநிலை.

ஆ. அதே பாடத் திட்டம், அதே தேர்வுகள், ஒரே தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்கள், பள்ளிகள், கருவிகள் ஆகியவற்றிலும் பாகுபாடின்மை;

இ. கல்வியில், எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா வகைகளிலும் ஆண் என்றால் இப்படித்தான்-_ பெண் என்றால் அப்படித்தான் எனும் வகையான இறுகிப் போய்விட்ட கருதுகோள்களை விலக்கு வதற்காக ஆண்_ பெண் சேர்ந்து படிக்கும் பள்ளிகளை அதிகப்படுத்துதல், இன்னும் அது போன்ற இந்நோக்கத்துக்கேற்ற முறைகளைச் செயல்படுத்துதல் குறிப்பாக இதற்காக பாட நூல்களையும் பள்ளி நிகழ்ச்சிகளையும் மறுபரிசீலனை புரிதல், தக்க பயிற்றுமுறைகளை ஏற்படுத்தல்.

ஈ. பள்ளிச் சம்பள உதவி, மற்ற வகை கல்வி நிதியுதவிகளில் சமவாய்ப்பு,

உ. முதியோர் கல்வி உட்பட்ட பலவகை தொடர்கல்வி ஏற்பாடுகளில் சமவாய்ப்பு, குறிப்பாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையில் கல்வியில் உள்ள இடைவெளியை கூடிய அளவு விரைவாகத் தவிர்க்கக் கூடிய திட்டங்களில் வாய்ப்புகள்;

ஊ. மாணவியர் பாதியில் பள்ளியிலிருந்து நின்றுவிடுவதைக் குறைத்தல்; அத்தகைய மகளிர்க்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை உருவாக்குதல்.

எ. விளையாட்டு, உடல்நலக் கல்வி ஆகியவற்றில் சமவாய்ப்பு;

ஏ. குடும்பக் கட்டுப்பாடு பற்றிய செய்திகள் அது சார்ந்த கல்வி உட்பட குடும்பத்தின் நலம், நல்வாழ்வு ஆகியவை பற்றி அறிவுறுத்துகின்ற சிறப்பு வகைக் கல்வியைச் சார்ந்த விஷயங்கள் அவர்களை அடையச் செய்தல். அறிவுறுத்துகின்ற சிறப்புவகைக் கல்வியைச் சார்ந்த விஷயங்கள் அவர்களை அடையச் செய்தல்.

விதி 11

1. ஆணும்பெண்ணும் சமமே என்ற அடிப்படையில சமமான உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், இந்த அரசுகள் வேலைவாய்ப்புத் துறையில் பெண்களுக்கெதிரான பாகுபாட்டினை ஒழிப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கும். இந்த ‘சமமான உரிமைகள்’ என்பது குறிப்பாக_

அ. வேலைக்கான உரிமை அனைத்து மாந் தர்க்கும் மறுக்கவியலாத உரிமை என்பதையும்,

ஆ. வேலைவாய்ப்புகளில் சமத்துவம்; வேலைகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான தகுதிகளும் ஒன்றேயாக அமைக்கப்பெறுதல் என்பதையும்,

இ. தனக்கான வேலையையோ தொழிலையோ தானே தெரிவு செய்துகொள்ள உரிமை, பதவி உயர்வு உரிமை, பணிப் பாதுகாப்பு, வேலையின் லாபங்கள், பணிமுறை நிபந்தனைகள், தொழில்முறைப் பயிற்சிகள், பெறுவதற்கான உரிமை, மறுபயிற்சி, தொழிலில் பணி செயல் பயிற்சி, உயர்நிலை பணிப் பயிற்சி, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி பெறல் என்பனவற்றையும்,

ஈ. சமஊதியம், சமமான பிற சலுகைகள், சமமான ஊழியமெனில் கவுரமும் சமம் என்ற நிலை, வேலைத்தர நிர்ணயிப்பில் சமத்துவம் என்பவைகளையும்

உ. குறிப்பாக பணி ஓய்வுக் காலம், வேலை யில்லாக் காலம், உடல் ஊறு, நலமின்மை முதுமையாலோ முடியாமையாலோ பணி செய்ய இயலா உடல்நிலை எய்தியமை, சம்பள விடுப்பு ஆகியவை உள்ளிட்ட சமூகப் பாது காப்பு உரிமைகள் என்பனவற்றையும்,

ஊ. உடல்நலத்துக்கான பாதுகாப்பு உரிமை, பணிக்கள சூழலில் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

2. திருமணம் காரணமாகவோ, மகப்பேறு காரணமாகவோ பாகுபாடு காட்டுவதைத் தடுக்கும் வகையிலும், மகளிரின் வேலைக்கான உரிமை பயனுள்ள முறையில் உறுதி செய்யப் படவும் இவ்வரசுகள் கீழ்க்கண்ட களங்களில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கும்.

அ. தாய்மைக் காலத்தை அல்லது தாய்மை விடுப்பைக் காரணமாக்கி வேலைநீக்கம் செய் வதைத் தடைசெய்தல், மணமான பெண்ணா மணமாகாதவரா என்ற பாகுபாடு பார்த்து பதவி நீக்கம் பற்றி தீர்மானித்தலைத் தடைசெய்வது.

ஆ. சம்பளத்துடன் அல்லது ஈடான சமூகச் சலுகைகளுடன் மகப்பேறு விடுமுறை அதிலும் பழைய பணி, அனுபவம் காரணமான முன்னிருப்பு, சமூகப் படிகளில் குறைவில்லாமல் கிடைக்கச் செய்தல்.

இ. குழந்தைகள் நல வசதிகளை ஒருங் கிணைந்த வகையில் முதன்மை தந்து நிறுவு வதும் உட்பட குடும்பப் பொறுப்பையும் கடமைப் பணிகளையும் இணைத்துச் செயல் படவும் பொதுவாழ்வில் பங்குபெறவும் தம்பதி கட்கு உதவும் படியான சமூகநல அமைப்புகளை ஏற்படுத்துதல்.

ஈ. கருவுற்றிருக்கும் காலத்தில் அவர்களுக்கு ஊறு செய்யக்கூடியதாக பணியின் இயல்பு இருந்தால் சிறப்புப் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்தல்.

3. அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி பற்றிய அறிதல்மூலம் அதற்கேற்ப இந்த விதியில் கூறப்பட்டவை தொடர்பாக முற்காப்பு சட்டங்களியற்றல், தேவைப்படின் அவற்றை மாற்றுதல், விலக்குதல், விரிவு செய்தல்.

விதி 12

1. ஆண் – பெண் சமத்துவ அடிப்படையில் குடும்பக் கட்டுப்பாடு உட்பட சுகாதார வசதிகள் எளிதில் அணுகும்படியானவையாக அமைவதை உறுதி செய்யும் வண்ணம், சுகாதார வசதிகளை பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு இல்லாதவையாக ஆக்குவதற்கான தக்க நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் இவ்வரசுகள் மேற்கொள்ளும்.

2. மேலே உள்ள முதல் பகுதியில் பாகு பாட்டுக்கெதிராகக் கூறப்பட்டிருப்பதும் தாய்மை, மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறல், குழந்தை பிறந்த பின்பும் வைத்தியம், பிற வசதிகளையும் இலவசமாக எங்கெங்கு தேவையோ அங்கு ஏற்படுத்தவும், கருவுற்ற காலத்தும், குழந்தை பிறந்த பின்பும் சத்துணவுக்கும் இவ்வரசுகள் உறுதி செய்யும்.

விதி 14

1. நாட்டுப்புற மகளிர்க்கென்றே குறிப் பாக உள்ள சிக்கல்கள், அவர்களுடைய குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையில் அவர்களது குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு ஆகியவற்றையும், அதிலும் பணத்தால் மதிப்பிட முடியாத துறைகளிலும் சேர்த்து, கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இவ்வரசுகள் இவ்வுடன் படிக்கையின் விதிகளை நடை முறைப்படுத்துவதில் அவர்களும் பயனுறும் வகையில் தக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்.

2. ஆண்-பெண் சமத்துவ அடிப்படையில் கிராமிய மாதரும் கிராம வளர்ச்சியில் பங்குபெறவும் பலனடையவும் வகை செய்யும் வண்ணம் நாட்டுப்புறங்களிலும் பாபாட்டை அகற்ற இவ்வரசுகள் தக்க நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். அவர்களுக்கு,

கீழ்க்கண்ட உரிமைகள் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்யும்:

அ. எல்லா மட்டங்களிலும் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவதிலும் நடைமுறைப் படுத்துவதிலும் பங்கு.

ஆ. குடும்பக் கட்டுப்பாடு பற்றிய தகவல், அறிவுரை, உதவிகள், உள்பட போதுமான சுகாதார வசதிகள் எளிதாய்க் கிடைத்தல்.

இ. சமூகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் நேரடிப் பலன் பெறல்.

ஈ. தம் தொழில்நுட்ப அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்வது உட்பட சமுதாய சேவை, விரிவாக் கப்பணிகள், அனைத்தின் நலன்களும் பெறுதல்; முறையான கல்வி, முறைசாராக் கல்வி இருவிதத்தாலும் சகலவித பயிற்சிகளும் கல்வியும்.

உ. வேலை, சுயவேலை ஆகியவை மூலம் பொருளாதார நிலையை தாமே தமக்குதவும் திட்டங்கள், கூட்டுறவு அமைப்புகள் ஆகியவற்றை (அரசுகளே) நிறுவுதல்.

ஊ. சமுதாய நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றல்.

எ. விவசாயக் கடன், நிதியுதவி, விற்பதற்கான ஏற்பாடுகள், உரிய தொழில்நுட்பம் நிலசீர்த்திருத்தம்_ விவசாய சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றிலும் நில மறுபங்கீடு திட்டங்களிலும் (ஆணுக்கு) இணையாக நடத்தப்படல்.

ஏ. போதுமான வாழ்க்கைத்தர வசதிகளை அனுபவித்தல்_ குறிப்பாக உறைவிடம், சுகாதாரம், மின்சாரம், குடிநீர், போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு ஆகிய களங்களில்

பகுதி 4
விதி 15

1. இவ்வரசுகள் சட்டத்தின்முன் பெண்ணுக்கு சம இடம் அளிக்கும்.
விதி 16
1. திருமணம் – குடும்ப உறவுகள் ஆகிய துறைகளில் சகல வகைகளிலும் பெண்ணுக்கெதிரான பாகுபாட்டை ஒழிக்கும் வகையில் இவ்வரசுகள் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கும். குறிப்பாக, ஆண்_ பெண் சமத்துவ அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும்.

அ. திருமணம் செய்துகொள்வதில் ஆணுக்குள்ள உரிமை.

ஆ. தகுந்த துணையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ஆணுக்குள்ள உரிமையும் சுயேச்சையான விருப்பமும், சம்மதமும் இருந்தால் மட்டுமே திருமணம் ஏற்கும் உரிமை.

இ. திருமணத்திலும், மணவிலக்கிலும் சம உரிமை_ சம பொறுப்பு.

ஈ. மணமாகி இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, மணவிலக்குப் பெற்றிருந்தாலும் சரி பெற்றோர் என்ற முறையிலும் தம் குழந்தைகள் தொடர்பாக பொறுப்பு சமத்துவமும், சமவுரிமையும் எது எப்படியாயினும் எப்போதும் குழந்தைகள் நலமே அனைத்திலும் மேலான குறிக்கோளாய் அமையும்.

உ. பொறுப்புடனும் சுதந்திரமாகவும் தனக்கு எத்தனை குழந்தைச் செல்வங்கள் வேண்டும்_ அவற்றிடையே வயது இடைவெளி எவ்வளவு என்பதையெல்லாம் தீர்மானிப்பதிலும் ஆணுக்குச் சமமான உரிமையும் இவ்வுரிமைகளைப் பயன்படுத்த வகைசெய்யும் முறையில் தகவல் கல்வி வழிமுறைகள் அவர்களுக்கு எளிதில் கிடைத்தல்.

ஊ. குழந்தைகளின் காப்பாளராதல், குழந்தைகளின் உடன்வைப்பு, அறங்காவல் நிலை, தத்தெடுத்தல் அல்லது தேசிய சட்டத்தில் இதுபோன்ற பிற ஏற்பாடுகள் இருந்தால் அவை, முதலியவற்றில் (ஆணுக்கு) இணையான அதே உரிமைகள் சம பொறுப்பும், எந்நிலையிலும் குழந்தைகளின் நலனே அனைத்திலும் உயர்ந்த முக்கியத்துவம் பெறும்.

எ. குடும்பப் பெயர் சூடுதல், தொழிலோ பணியோ தேர்ந்துகொள்ளுதல் உள்பட கணவருக்குள்ள அதே தனிநபர் உரிமைகள்.

ஏ. இலவசமாகவோ, செலவு செய்தோ சொத்துகளை அனுபவித்தல், விற்றல்-வாங்கல், உரிமையாளராய் இருத்தல், சொத்து சேர்த்தல், மேலாண்மை, நிருவாகம் அனைத்திலும் கணவன்- மனைவி இருவருக்கும் ஒரேவித உரிமை.

2. குழந்தை மணம், அதற்கான நிச்யதார்த்தம் ஆகியவற்றுக்கு சட்ட ஏற்பு கிடையாது. குறைந்த அளவு திருமண வயதைத் தீர்மானித்தும், திருமணங்கள் யாவும் அதற்கான பதிவகங்களில் பதிவு செய்யப்படுவதை கட்டாயமாக அறிவித்தும் இவ்வரசுகள் தேவையான தகுந்த சட்டங்களை இயற்றும்; பிற நடவடிக்கைகளும் எடுக்கும். ♦


கல்வியில் பாகுபாட்டுக்கெதிரான யுனெஸ்கோ உடன்படிக்கை

விழிப்புணர்வு – 

இவ்வுடன்படிக்கை யுனெஸ்கோ பொதுமாநாட்டில் 1960 டிசம்பர் 14 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டதாகும்.

பாரிஸ் நகரில் 1960 நவம்பர் 14 முதல் டிசம்பர் 15 வரை நடந்த தனது பதினோராவது அமர்வில் அய்.நா. கல்வி – அறிவியல் கலாச்சாரக் கழகத்தின் (யுனெஸ்கோவின்) பொது மாநாடு.

மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேசியப் பிரகடனம் பாகுபடுத்தாமைக் கோட்பாட்டை உறுதி செய்வதையும் ஒவ்வொருவருக்கும் கற்கும் உரிமை உண்டென முழங்குவதையும் நினைவு கூர்ந்தும்,கல்வியில் பாகுபாடு காட்டுவது என்பது அப்பிரகடனத்தில் விளக்கப்படும் மனித உரிமைகளை மீறுவதாகும் என்பதைக் கருதியும்,யுனெஸ்கோ தனது அமைப்புச்சட்ட விதிகளின்படி, மனித உரிமைகள் மீது உலகோர் அனைவரும் மரியாதை காட்ட வைக்கவும், கல்வி வாய்ப்பில் சமத்துவம் வளர்க்கவும் உலக நாடுகளிடையே ஒத்துழைப்பு ஏற்படுத்துவது தனது நோக்கம் என்பதை எண்ணிப் பார்த்தும்,
அதன் விளைவாக, யுனெஸ்கோ, நாட்டுக்கு நாடு தேசியக் கல்வியமைப்பில் இருக்கும் வேறுபாடுகளை மதிக்கிறது.

அதே நேரத்தில், கல்வியில் எந்தவிதப் பாகுபாட்டினையும் தடைசெய்வது மட்டுமின்றி எல்லாருக்கும் கல்வித்துறையில் சம வாய்ப்புகளும் சமமாக நடத்தப்படுதலும் உருவாவதை வளர்ப்பதும் தனது கடமை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டும்,இந்த அமர்வுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலில் எண் 17.1.4இன் கீழ் விவாதப் பொருளாக கல்வித்துறைப் பாகுபாடுகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய முன்மொழிவுகள் என்பது இடம் பெறுவதாலும்,கடந்த (அதாவது 10ஆவது) அமர்வில் இந்தப் பொருள் பற்றி ஒரு பன்னாட்டுடன்படிக்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும், உறுப்பு நாடுகளுக்குப் பரிந்துரை செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்திருந்ததாலும்,

1960 டிசம்பர் 14ஆம் நாள் இவ்வுடன்படிக்கையை உருவாக்கி ஏற்கிறது.

விதி 1

1. இவ்வுடன்படிக்கையைப் பொறுத்தமட்டும், “பாகுபாடு’’ என்பது இனம், நிறம், பால், மொழி, மதம், அரசியல் அல்லது வேறு வகை சுயகருத்து, தேசிய வம்சாவழி, சமூகவழி, பொருளாதார நிலை, பிறப்பு ஆகிய எதை அடிப்படையாகக் கொண்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டு, கல்வித்துறையில் சமமாக நடத்தப்படுவதை அழிக்கும் அல்லது பாதிக்கும் நோக்கத்திலோ, அவ்விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாகவோ உள்ள எல்லாவித பாகுபாடுகள், ஒதுக்கிவைப்புகள், குறுக்குதல்கள், முன்னுரிமைகள் ஆகியவற்றை உட்கொண்டதாகும். அதிலும் குறிப்பாக
அ. எந்த நிலையிலாயினும், எவ்வகைக் கல்வியிலும் எந்த ஒருவருக்கும் அல்லது ஒரு குழுவுக்கும் கல்வி கிடைக்காமல் செய்தல்;
ஆ. எந்தவொரு தனிமனிதருக்கோ/ குழுவுக்கோ, கல்வியைப் பொறுத்த வரையில் இந்தக் கல்வித்தரம் போதும் என்று வரையறை செய்தல்;
இ. விதி 2,ன் வாசங்கள் அனுமதிக்கிற வகையில் அல்லாது சிலருக்காகவேலீ ஒரு குழுவுக்காகவோ, குழுக்களுக்காகவோ, தனியாக
கல்வியமைப்புகளோ, கல்வி நிறுவனங்களோ உருவாக்குதல், பராமரித்தல்;
ஈ. மானிட மாண்புகளுக்கு ஒவ்வாத நிபந்தனைகளை எவர் மீதும் எக்குழுவின் மீதும் திணித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

2. இவ்வுடன்படிக்கையைப் பொறுத்த மட்டில் “கல்வி’’ எனுஞ்சொல் கல்வியின் அனைத்து வகைகளையும், அனைத்து நிலைகளையும் குறிக்கிறது. கல்வி வாய்ப்பு, கல்வியின் தரம், எத்தகைய சூழ்நிலையில் அது தரப்படுகிறது என்பதையெல்லாமும் உள்ளடக்கியதாகும்.

விதி 2

கீழ்க்கண்ட நிலைமைகள், ஓர் அரசு அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், இவ்வுடன் படிக்கையின் விதி 1இல் குறிப்பிடப்படும் பொருளில் “பாகுபாட்டை’’ உருவாக்குவதாகக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
அ. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் தனித்தனிக் கல்வி முறையையோ, தனித்தனிப் பள்ளி-களையோ உருவாக்குதல், பராமரித்து வருதல் ‘பாகுபாடு’ அல்ல; ஆனால், இவை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்வியை அணுக சம வாயப்பு அளிக்க வேண்டும்; ஒரே தரமும் தகுதியுமுள்ள ஆசிரியர்களே இருபாலாருக்கும் அமைய வேண்டும்; பள்ளித்தலங்களும், உபகரணங்களும் ஒரே தரத்தனவாயிருக்க வேண்டும்; எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பாடங்களும் ஒன்றாக அல்லது இணையானவையாக இருக்க வேண்டும்.
ஆ. மதம் அல்லது மொழி காரணமாகத் தனியான கல்வி முறையோ, கல்விக்-கூடங்களோ, நிறுவுதல் _ நடத்துதல் “பாகுபாடு’’ அல்ல; ஆனால், அவை மாணவர்களுடைய பெற்றோர் அல்லது காப்பாளரின் விருப்பத்துக்கேற்ற ஒரு கல்வியை அளிப்பனவாயும், அத்தகைய முறையோ _ கல்விக்கூடமோ கட்டாய
மானதாக இருக்கக்கூடாது. அதில் சேரவோ சேராதிருக்கவோ உரிமை இருக்க வேண்டும். அங்கு அளிக்கப்படும் கல்வியும், குறிப்பாக அந்தந்த மட்டத்தில், உரிய அதிகார அமைப்புகளால் நிறுவப்பட்ட அல்லது அனுமதிக்கப்பட்ட தராதரங்களை நிறைவேற்றுவதாக இருக்கவேண்டும்.
இ. தனியார் கல்விக்கூடங்கள் நிறுவுதலும் நடத்துதலும் “பாகுபாடு’’ அல்ல; ஆனால், அந்தக் கூடங்களின் நோக்கம் எந்தக் குழுவையும் புறக்கணிப்பதாக இல்லாமல் பொதுத்துறை வழங்கும் கல்வி வசதிகளை அதிகப்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும்; அந்தந்த மட்டத்தில் உரிய அதிகார அமைப்புகளால் நிறுவப்பட்டுள்ள அல்லது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தராதரங்களுக்கு இணங்கிய கல்வியை அமைப்பதாயும் அப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள/அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு இசைவாக இயங்கு-வனவாயும் இருக்க வேண்டும்.

விதி 3

இவ்வுடன்படிக்கையில் சேரும் அரசுகள் இந்த உடன்படிக்கையில் கூறப்படுகிற பாகுபாடு-களைத் தடுக்கவும், ஒழிக்கவுமான நோக்கத்தில்,

அ. கல்வியில் பாகுபாடு காட்டும் சட்டப்பகுதிகளை நிருவாக அறிக்கைகளையும் விலக்கவும், நிருவாக வழக்கங்களை நிறுத்தவும்,
ஆ. கல்விக்கூடங்களில் மாணவர்களைச் சேர்ப்பதில் பாகுபாடு இல்லை என்பதை தேவைப்பட்டால் சட்டங்களும் இயற்றி, உறுதி செய்யவும்,
இ. பள்ளிச் சம்பளம், கல்வித்தொகை, பிறவகை உதவிகள், வெளிநாடுகளில் பயிலத் தேவையான அனுமதிகளும் வசதிகளும் வழங்குதல் ஆகியவற்றில் தகுதி, தேவை இவற்றின் அடிப்படையில்லாமல் சார்ந்த தேசிய இனம் காரணமாக பொது அதிகாரிகளால் மாணவர்கள் நடத்தப்படுவதில் எந்த வித்தியாசத்தையும் அனுமதியாதிருக்கவும்,
ஈ. மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினர் என்பதால் மட்டுமே பொது அதிகாரிகள் கல்விக்கூடங்களுக்கு வழங்கும் எவ்வித உதவியிலும், கட்டுப்பாடுகளோ, முன்னுரிமைகளோ காட்டப்படுவதை அனுமதியாதிருக்கவும்,
உ. தமது சொந்த நாட்டினருக்குத் தரப்படும்
அதே கல்வி வாய்ப்புகளை தமது மண்ணில் வாழும் அந்நிய நாட்டினருக்கும் அளிக்கவும் உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றன.

விதி 4

மேலும், இவ்வுடன்படிக்கையில் இணையும் நாடுகள் தமக்கென்று கீழ்க்கண்டவாறு ஒரே தேசியக் கொள்கையை உருவாக்கவும் வளர்க்கவும், நடைமுறைப்படுத்தவும் உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றன. அந்தக் கொள்கை, சூழ்நிலை-களுக்கும் தேசிய மரபுக்கும் இசைந்த வழிகளில்
கல்வித்துறையில் சமவாய்ப்புகள் தரப்படுவதையும் மாணவர்கள் சமமாக நடத்தப்படுவதையும் வளர்ப்பதாயிருக்கும். குறிப்பாக

அ. ஆரம்பக் கல்வியைக் கட்டாயமாக்கி, கட்டணமின்றி அளித்தல், எல்லாவிதமான இடைநிலைக் கல்வியும் பொதுவாக
அனைவருக்கும் கிடைக்கவும் கிட்டவும்செய்தல், அவரவர் தகுதிக்கேற்ப உயர்கல்வியும் அதேபோல் அனைவருக்கும் கிட்டச் செய்தல், சட்டம் விதிகளின்படி பள்ளிசெல்வதை ஒரு கடமையாக அனைவரும் செய்வதை உறுதிப்படுத்தல்.
ஆ. அரசுப் பள்ளிகள் அனைத்திலும், அந்தந்த நிலையில், கல்வித் தரங்கள் ஒரே மாதிரி இருத்தலையும், அளிக்கப்படும் கல்வியின் தரம் தொடர்பான நிலைமைகள் சமமாக இருத்தலையும் உறுதி செய்தல்.
இ. ஆரம்பக்கல்வி பெற்றிராதவர்களின் கல்வியையும் ஆரம்பக் கல்வியை முழுதாக முடிக்காதவர்களின் கல்வியையும் ஊக்குவித்தல், தக்க முறைகளில் தீவிரப்
படுத்தல், அவரவர் சக்திக்கேற்ப அவர்களின்
கல்வி தொடர்வதற்கு வழி செய்தல்;
ஈ. ‘ஆசிரியர் பயிற்சி’யில் பாகுபாடின்றி பார்த்துக்கொள்ளல்

விதி 5

1. பங்குபெறும் நாடுகள் கீழ்க்கண்டவற்றை ஒப்புக்கொள்கின்றன.

அ. மானிட ஆளுமையின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கும், மனித உரிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரங்கள் ஆகியவற்றுக்கான மரியாதையை வலுப்படுத்தவுமான திசையில் கல்வி அமைய வேண்டும். எல்லா நாடுகள், மதங்கள், இனங்கள் சார் மக்களிடையிலும் புரிதல், சகிப்புணர்வு, நட்புறவை கல்வி பேணவேண்டும், அமைதி நிலவுவதற்கான அய்.நா. நடவடிக்கைகளை அது வளர்க்க வேண்டும்.
ஆ. உரிய அதிகாரிகளால் நிறுவப்பட்ட / அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்சக் கல்வித்தர நிர்ணயிப்பை உடையனவாக இருக்கும் பட்சத்தில் பொது அதிகாரிகள்
நடத்தும் பள்ளிகள் அல்லது பிற பள்ளிகளையும் தமது குழந்தைகளுக்காக தேர்ந்தெடுக்கவும், அடுத்து தனது சட்டங்களை நடைமுறை செய்ய அரசு நடைமுறைகளுக்கு இணக்கமானதோர் வழியில் தத்தம் ஈடுபாடு சார்ந்த மத-தார்மீக கல்வி பெறுவதை உறுதி செய்துகொள்ளவும், பெற்றோருக்கோ உரிய இடங்களில் சட்டபூர்வமான காப்பாளருக்கோ உள்ள உரிமையை மதிப்பது அவசியம். எந்த ஒரு குழந்தையோ, குழுவோ தமது நம்பிக்கைகளுக்கு இசைவற்ற மதக்கல்வி பெறுமாறு கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது.
இ. தங்களுக்கென்று பள்ளிகள் நடத்துவதற்கும், ஒவ்வொரு அரசும் கொண்டுள்ள கல்விக் கொள்கைக்குத்தக்கபடி தமது மொழியைப் பயன்படுத்துவதும் கற்பதும் உள்பட தத்தம் கல்விப் பணிகளை மேற்கொள்ள தேசிய சிறுபான்மையினருக்கு உள்ள உரிமை ஏற்கப்பட வேண்டியது அவசியம்; ஆனால்,

i. தேசிய இறையாண்மையை பாதிக்கக்கூடிய வகையிலோ, இத்தகைய இனத்தோர், முழுச்சமுதாயத்தின் நடவடிக்கைகளில் பங்குகொள்வதையோ, தேசிய சமுதாயம் முழுவதற்குமான மொழியையோ பண்பாட்டையோ புரிந்துகொள்ள முடியாமல் அவர்களைத் தடுக்கும் வகையிலோ இவ்வுரிமை நடைமுறைப்படுத்தப்படக் கூடாது.

ii.உரிய அதிகாரிகள் விதித்திருக்கிற அல்லது அனுமதித்துள்ள பொதுத் தராதரத்திலிருந்து இங்கு அளிக்கப்படும் கல்வி தாழ்ந்ததாயிருக்கக்கூடாது.

iii. அத்தகைய பள்ளிகளில் படிப்பது அவரவர் விருப்பத்தைப் பொறுத்தது.

2. முந்தைய பத்தியில் கூறப்படும் கோட்பாடுகள் கடைப்பிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய தமக்குள்ள கடமையை செயல்படுத்த ஆவன செய்வதாக இவ்வுடன்படிக்கையில் சேர்ந்துள்ள நாடுகள் உறுதி கூறுகின்றன.

விதி 6

இவ்வுடன்படிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதில், கல்வியில் காட்டப்படும் பல்வேறு பாகுபாடுகளுக்கு எதிராகவும், கல்வியில் யுனெஸ்கோ பொது மாநாடு எதிர்காலத்தில், சமவாய்ப்பையும் சமமாக நடத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்யும் பொருட்டும் செய்யும் பரிந்துரைகளுக்கு உயர்ந்த பட்ச கவனம் கொடுக்கும் என்றும் இதில் பங்கேற்கும் நாடுகள் உறுதியளிக்கின்றன.

விதி 7

யுனெஸ்கோ பொதுமாநாடு, இவ்வுடன்படிக்கையில் பங்குபெறும் அரசுகள் எந்த வடிவில் எந்தத் தேதியில் பருவாந்திர அறிக்கைகள் தரவேண்டும் என்று நிர்ணயிக்கிறதோ, அதன்படி அந்த அரசுகள் அதற்கு பருவாந்திர அறிக்கைகள் தரவேண்டும். அதில், இவ்வுடன்படிக்கையை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையிலே அந்த அரசு சட்டமியற்றுவது, நிருவாக நடவடிக்கை உள்பட எடுத்த பல்வேறு வகை நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விவரங்கள் தரப்படவேண்டும். நான்காம் விதியில் கூறப்படும் தேசியக் கொள்கையை நிர்ணயித்தது., வளர்ப்பது, அக்கொள்கையைச் செயல்படுத்துவதில் கண்ட வெற்றிகள் எதிர்கொண்ட தடைகள் ஆகியன பற்றியும் கூறிட வேண்டும்.

விதி 8

இவ்வுடன்படிக்கையில் சேருகிற நாடுகளில் இரண்டுக்குள்ளோ, இரண்டுக்கு மேலானநாடுகளுக்கிடையிலோ இந்த உடன்படிக்கையைச் செயலாற்றுவதிலோ அல்லது பொருள் கொள்வதிலோ தகராறு ஏற்பட்டால், பேசி தீர்த்துக் கொள்ளாதபோது, வேறு வகைகளில் தீர்த்துக் கொள்வதும் இயலாவிடில் அவர்களே வேண்டிக் கொண்டால் சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

விதி 9

இவ்வுடன்படிக்கையை ஏற்பதற்குநிபந்தனைகள், தயக்கங்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டா.

விதி 10

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிடையே உருவாகும் ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் தனிமனிதர்களோ குழுக்களோ அனுபவித்துவரும் உரிமைகள் இவ்வுடன்படிக்கைக்கு எழுத்திலும், உட்பொருளிலும் முரண்படாத வரையில் அவ்வுரிமைகளை இவ்வுடன்படிக்கை குறைக்காது.♦


வியன்னா பிரகடனமும் நடவடிக்கைத் திட்டமும்


2024 அறிவியல் மே16-31,2024

ஆஸ்திரியாவிலுள்ள வியன்னாவில் 1993 ஜூன் 14 முதல் 25 வரை மனித உரிமைகள் பற்றிய உலக மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த வகையில் இதுவரை இராத பெரிய அளவில் நடைபெற்ற அம்மாநாட்டில் 171 அரசுகளின் பிரதிநிதிகளும், ஏராளமான தேசிய, சர்வதேசிய அமைப்புகளையும், அரசுசாரா நிறுவனங்களையும் சார்ந்தவர்களாக ஏறத்தாழ ஏழாயிரம்பேர் கலந்து கொண்டனர். மாநாட்டின் நோக்கங்களில் ‘அனைத்துலக மனித உரிமைகள் பிரகடனம் ஏற்கப்பட்ட 1948இலிருந்து மனித உரிமைகள் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்த ஆய்வும் மதிப்பீடும், வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதார, சமூக, பண்பாட்டு, அரசியல் உரிமைகள் குடிமக்கள் உரிமைகள் ஆகியவற்றை அனுபவிப்பதற்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றிய ஆய்வு, தடைகளைக் கண்டறிதல், தடைகளைக் களையும் வழிகளை ஆராய்தல் ஆகியவை சிலவாகும்.

இந்த மாநாட்டுக்கு முன்பாக டுனிசியாவில் டுனீஸ், கோஸ்டாரிக்காவில் சான்ஜோஸ், தாய்லாந்தில் பாங்காக் ஆகிய நகரங்களில் வட்டார மாநாடுகள் நடைபெற்றிருந்தன. வியன்னா மாநாடு 25 ஜூன் 1993 அன்று வியன்னா பிரகடனமும் நடவடிக்கைத் திட்டமும் என்ற ஆவணத்தை ஏற்று நிறைவேற்றியது. பிறகு அய்.நா. பொதுச்சபை இதனை அங்கீகரித்து ஏற்றுக் கொண்டது. ஒரு பக்கம் மக்களாட்சி, மனித உரிமைகள், மேம்பாடு ஆகியவையும் ஒருபக்கம் மனித உரிமைகளின் உலகளாவிய தன்மை, பகுக்கப் படாமை, தம்முள் அவ்வுரிமைகள் ஒன்றையொன்று சார்ந்திருத்தல் ஆகிய இருவித அம்சங்களும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பதைக் கண்டுகொண்டதும் ஏற்றுக் கொண்டதும் வியன்னா பிரகடனத்தின் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவமாகும். இப்பிரகடனம் ‘மனித உரிமைகளுக்கான உயர் ஆணையர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்ததை அய்.நா. பேரவை 1993 டிசம்பரில் ஏற்றுக் கொண்டது. எல்லா மனித உரிமைகளையும் பேணவும் காக்கவும் வேண்டி இப்பரிந்துரை கூறப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பிரகடனத்தின் சில பகுதிகள் கீழே தரப்படுகின்றன.

பகுதி 1

1. அய்.நா. அமைப்புத்திட்டம் மனித உரிமைகள் பற்றிய பிற ஆவணங்கள், சர்வதேசச் சட்டம் ஆகியவற்றுக்கிணங்க அனைவருக்கும் எல்லா மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் உண்டென்பதைக் கடைப்பிடிக்கவும், காப்பாற்றவும் அவற்றுக்கு உலகளாவிய மரியாதையைப் பேணவும் தமது கடமையை நிறைவேற்றுவதில் அரசுகளுக்குள்ள புனிதக் கடப்பாட்டினை இந்த மனித உரிமைகள் பற்றிய உலக மாநாடு மீண்டும் உறுதி செய்கிறது. இவ்வுரிமைகளும் சுதந்திரங்களும் உலகளாவியவை என்பதில் எவ்வித அய்யமுமில்லை.
இந்தக் கட்டுமானத்தில், அய்.நாவின் நோக்கங்களை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதில் மனித உரிமைகள் துறையில் பன்னாட்டுக் கூட்டுறவை வளர்ப்பது இன்றியமையாத தேவையாகும்.

2. மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் மனிதப் பிறவியின் பிறப்புரிமையாகும். அவற்றைப் பேணுவதும் காப்பதும் அரசாங்கங்களின் முதற்பொறுப்பாகும். மக்கட்குழுக்கள் அனைத்துக்கும் சுயநிர்ணய உரிமை உண்டு. அவ்வுரிமையின் வாயிலாக தமது அரசியல் நிலையை சுயசார்பாக நிர்ணயித்துக் கொள்கின்றனர்; பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார மேம்பாட்டிற்கு முயற்சிக்கிறார்கள்.
குடியேற்ற நாடுகள் மீதான (காலனி) ஆதிக்கம் அல்லது வேறுவித அயலார் ஆதிக்கம் அல்லது அயலார் கைப்பற்றலின் கீழான ஆதிக்கத்தில் துன்புறும் மக்களின் நிலையை மனதில்கொண்டு அய்.நா. அமைப்புத்திட்டத்துக்கேற்ப தமது பிரிக்க முடியாத சுயநிர்ணய உரிமைக்காகச் சட்டபூர்வமான நடவடிக்கையும் எடுக்க மக்களுக்குள்ள உரிமையை இம்மாநாடு ஒப்புக்கொள்கிறது. சுயநிர்ணய உரிமையை மறுப்பதை மனித உரிமை மீறல் என்று கருதுகின்ற இந்த மாநாடு சுயநிர்ணய உரிமை பயனுள்ள முறையில் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அடிக் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

5. மனித உரிமைகள் அனைத்தும் உலகளாவியவை, பகுக்க முடியாதவை, ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பானவை, ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை. அவற்றை உலக (நாடுகளின்) சமுதாயம் உலக முழுவதற்கும் ஒரே தளத்தில், ஒரே முறையில் ஒரே தரத்தில், நியாயமான முறையில், ஒரே அழுத்தத்தோடு நோக்க வேண்டும். தேசிய வட்டார தனித்தன்மைகள், பல்வேறு வரலாற்று-பண்பாட்டு சமயப் பின்னணிகளின் முக்கியத்துவம் ஆகியவை மனதில் கொள்ளப்படவேண்டியவைகளாய் இருப்பினும், அரசுகள் தாம் எவ்வித அரசியல்-பொருளாதார- கலாச்சார அமைப்புகளின் பாற்பட்டவைகளாயிருப்பினும், எல்லா மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் பேணுவதும் காப்பதும் அவற்றின் கடமையாகும்.

8. மக்களாட்சி, மேம்பாடு, மனித உரிமைகளுக்கும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களுக்குமான மரியாதை ஆகிய மூன்றும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவையும் ஒன்றையொன்று வலுப்படுத்துபவையுமாகும். தமது அரசியல், சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார அமைப்புகளை நிர்ணயிப்பது குறித்து மக்கள் தமது சுதந்திரமான கருத்தை வெளியிடுவதன் அடிப்படையிலும், தம் வாழ்வில் அவற்றில் முழுப் பங்கெடுப்பதன் அடிப்படையிலும் அமைகிறது. அந்தப் பின்னணியில் பார்த்தால், மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் பேணப்படுவதும், காக்கப்படுவதும் எங்கும் நிகழ வேண்டும். எந்த நிபந்தனையுமின்றி நடைபெற வேண்டும். உலகு முழுதும் மக்களாட்சி, மேம்பாடு, மனித உரிமைகளுக்கும் அடிப்படை சுதந்திரங்களுக்கும் மதிப்பு அளித்தல் ஆகியவை பேணப்படவும் வலுப்படுத்தப்படவும் உலக (நாடுகள்) சமுதாயம் ஆதரவளிக்கவேண்டும்.

9. மக்களாட்சிமுறை அமல்படுத்தலுக்கும் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுக்குமான முயற்சிகளில் தம்மை ஒப்புக் கொடுத்துள்ள அனைவரிலும் குறைந்த மேம்பாடமைந்துள்ள நாடுகள் பெரும்பாலானவை ஆப்ரிக்காவில் உள்ளன. அவை மக்களாட்சியும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் நாடும் மாற்றத்தில் வெற்றிபெற உலக சமுதாயம் ஆதரவு தரும் என்று இம்மாநாடு மீண்டும் உறுதி செய்கிறது.

10. மேம்பாட்டு உரிமை பற்றிய பிரகடனத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள மேம்பாட்டுரிமை ஓர் உலகளாவிய பிரிக்கப்படமுடியாத உரிமை என்றும் அடிப்படை மனித உரிமைகளின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதி என்றும் மனித உரிமைகள் பற்றிய உலக மாநாடு மீண்டும் உறுதி செய்கிறது.
அப்பிரகடனம் கூறுவதுபோல், மேம்பாட்டின் மய்யமே மானிடப் பிறவிதான்.

மேம்பாடு எல்லா மனித உரிமைகளையும் அனுபவிக்க வகை செய்கிறது. அதற்காக மேம்பாடு அடையாமையைக் காரணமாகக் காட்டி உலகமே ஏற்றுக்கொண்ட மனித உரிமைகளை ஒடுக்குவதை நியாயப்படுத்த முடியாது.
மேம்பாடு அடையவும், அதனெதிர்வரும் தடைகளை உடைக்கவும் அரசுகள் ஒன்றுக்கொன்று உதவ வேண்டும். மேம்பாட்டுரிமை அனைவருக்கும் கிட்டவும், அதனெதிர்வரும் தடைகள் உடைபடவும் உலக சமுதாயம் உலக நாடுகளிடையே ஒரு பயனுள்ள கூட்டுறவைப் பேணி வளர்க்க வேண்டும். மேம்பாட்டுரிமையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் நிலைத்த முன்னேற்றம் காண்பதற்குத் தேசிய அளவில் பயனுள்ள மேம்பாட்டுக் கொள்கைகளும் சர்வதேச அளவில் நியாயமான பொருளாதார உறவுகள், வசதியான பொருளாதாரச் சூழல் ஆகியவையும் தேவைப்படுகின்றன.

11. இன்றைய தலைமுறைக்கும் நாளைய தலைமுறைக்கும் வேண்டியிருக்கிற மேம்பாட்டுத் தேவைகளும், சுற்றுச்சூழல் தேவைகளும் சீராகக் கிட்டுவதற்கு உரிய வண்ணம் மேம்பாட்டுரிமை நிறைவேற்றிக் கொள்ளப்படவேண்டும். சட்டவிரோதமாகப் போதை மருந்துகளையும், அபாயமான பொருட்களையும் கழிவுகளையும் குவிப்பது ஒவ்வொருவரது உயிருக்கும் சுகாதாரத்துக்குமான மனித உரிமைக்கு மோசமான ஒரு சவாலை ஆபத்தான முறையில் உருவாக்குகிறது என்பதை இம்மாநாடு ஒப்புக்கொள்கிறது.

அறிவியல் முன்னேற்றத்தையும் அதன் பயன்பாடுகளையும் அனுபவிக்கும் உரிமை அனைவருக்கும் உண்டு. சில போக்குகள்-குறிப்பாக உயிரியல் மருத்துவத்திலும் உயிர் விஞ்ஞானத்திலும் தகவல் தொழில்நுட்பத்திலும் நடைபெறுபவை – தனிமனிதனின் மானிட மாண்பு, மனித உரிமைகள், முழுமை ஆகியவற்றுக்கெதிரான தீங்கான கூறுகளைக் கொண்டவையாக இருப்பதை இம்மாநாடு காண்கிறது.
உலக முழுவதன் அக்கறைக்கும் உரித்தாக வேண்டிய இந்தத் தளத்தில் மனித மாண்பும் மனித உரிமைகளும் முழு மரியாதை பெறுவதை உறுதி செய்து கொள்ள பன்னாட்டுக் கூட்டுறவு வேண்டுமென்றும் இம்மாநாடு வேண்டுகோள் விடுக்கிறது.

12. தமது நாட்டு மக்கள் பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு உரிமைகளை முற்றிலுமாகத் துய்ப்பதற்கு வளரும் நாடுகள் செய்யும் முயற்சிகளுக்கு உறுதுணையாக அந்நாடுகளின் வெளிக் கடன் சுமைகளை ஒழிப்பதில் உதவ எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு இம்மாநாடு உலக சமுதாயத்தை வேண்டிக் கொள்கிறது.

14. பரவலான கொடிய வறுமை நிலவுவது, மனித உரிமைகள் பயனுள்ள முறையில் ஒழுங்காகத் துய்க்கப்படுவதைப் பாதிக்கிறது. அதனை உடனடியாகக் குறைப்பதும் ஒருநாள் முற்றிலும் ஒழிப்பதும் உலக சமுதாயத்தின் கவனப் பணிகளில் முன்னுரிமை பெறவேண்டும்.

15. மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி மதிக்கப்படவேண்டும் என்பது சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்தில் ஓர் அடிப்படை விதியாகும். அனைத்துவித இனவாதங்களும், இனப் பாகுபாடுகளும் அந்நியர் வெறுப்பும் அதுபோன்ற சகிப்பின்மைகளும் விரைவாகவும் முற்றிலுமாகவும் அழித்தொழிக்கப்பட வேண்டியது உலக சமுதாயத்தின் முன்கவனப் பணிகளில் ஒன்றாயிருக்க வேண்டும். அவற்றைத் தடுக்கவும் எதிர்க்கவும் அரசாங்கங்கள் பலனுள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.

16. இம்மாநாடு நிறவெறிக் கொள்கையை உடைத்தெறிவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை வரவேற்கிறது. உலக சமுதாயமும் அய்.நா. அமைப்பும் இத்துறையில் உதவிட வேண்டுமென்று வேண்டிக் கொள்கிறது.

17. பயங்கரவாதம்-அதன் எல்லா உருவிலும் வகைகளிலும் அதன் நடவடிக்கைகள், செயல்முறைகள், பழக்கங்கள், சில நாடுகளில் அதற்கும் போதை மருந்துக் கடத்தலுக்கும் உள்ள இணைப்புக்கள் ஆகியவை மனித உரிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரங்கள், மக்களாட்சி, எல்லைகள் பற்றிய மேலாண்மை அரசுகளின் பாதுகாப்பு, சட்டப்பூர்வமாக அமைந்த அரசாங்கங்களின் நிலைப்பு ஆகியவற்றை அழிக்கும் நோக்கில் அமையும் நடவடிக்கைகள் ஆகும். உலக சமுதாயம் பயங்கரவாதத்தைத் தடுக்கவும் எதிர்க்கவும் கூட்டுறவை வளர்க்கவும் தகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும்.

18. ஒட்டுமொத்த மனித உரிமைகளில் மாதர், சிறுமிகள், மனித உரிமை பிரிக்க முடியாத, மாற்ற முடியாத, ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். அரசியல், பொருளாதார சமூக, கலாச்சார குடியியல் வாழ்வில் பெண்களுக்கு சமமான முழுமையான பங்கு தேசிய அளவிலும் சர்வதேசிய அளவிலும் கிடைப்பதும், பால் அடிப்படையிலான எல்லா பாகுபாடுகளையும் ஒழிப்பதும் உலக சமுதாயத்தின் முன்னுரிமை லட்சியங்களாக வேண்டும்.

பால் வன்முறை, பாலியல் மேலாதிக்கம், சுரண்டல், கலாச்சார விருப்பு வெறுப்புகளின் பாற்பட்ட அத்தகைய குற்றங்கள், சர்வதேசக் கடத்தல்கள் ஆகியவை மானிடப் பிறவியின் கண்ணியம் மதிப்பு ஆகியவற்றுடன் ஒவ்வாதவை. அவை அழித்து விலக்கப்படவேண்டும்.
தொடரும்….


சகலவித இனபேதங்களையும் ஒழிப்பது பற்றிய பன்னாட்டு உடன்படிக்கை


 விழிப்புணர்வு தொடர்

2023 கட்டுரைகள் சட்டம் ஜூலை 1-15, 2023

இவ்வுடன்படிக்கை அய்.நா. பொதுச்சபையில் 21.12.1965 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டு 4.1.1969 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இதோ, உடன்படிக்கையிலிருந்து சில பகுதிகள்இவ்வுடன்படிக்கையில் சேரும்

அரசுகள்-மானிடர் அனைவரிலும் உள்ளார்ந்து அமைந்துள்ள சமத்துவம், மாண்பு ஆகிய தத்துவங்களின் அடிப்படையில் அய்.நா. அமைப்புச்சட்டம் அமைந்துள்ளது என்பதையும், உறுப்பு நாடுகள் தனித்தனியேயும் தம்முள் இணைந்தும் அய்.நா. கூட்டுறவுடன் இன, மத, பால், மொழி வேறுபாடின்றி அனைவருக்கும் மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் உண்டென்பதை உலகமே ஏற்கச் செய்வதற்கான முயற்சிகளில், அய்.நா.வின் முக்கியமான நோக்கங்களில் ஒன்றாக அந்த சாதனைக்கு தம்மையும் ஒப்புக்கொடுக்கின்றன என்பதைக் கருதிப் பார்த்தும்,-மானிடர் யாவரும் சுதந்திரமாய்ப் பிறக்கின்றனர் என்றும், மாண்பிலும் உரிமையிலும் சமமானவர்கள் என்றும் அதில் குறிப்பிடும் உரிமைகளுக்கும் சுதந்திரங்கட்கும் எவ்வித வேறுபாடுமின்றி -குறிப்பாக இன, மத, தேசிய வேறுபாடின்றி அனைவரும் பாத்தியப்பட்டவர்களென்றும் மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேசியப் பிரகடனம் முழங்குவதைக் கருதிப் பார்த்தும்,

-சட்டத்தின்முன் அனைவரும் சமம் என்பதையும் எவ்வித பாரபட்சம், எவ்வித பாரபட்சத்துக்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றுக்-கெதிராக, அனைவருக்கும் சட்டத்தின்முன் சம பாதுகாப்பு உண்டு என்பதையும் கருதிப்பார்த்தும்,
-காலனியாதிக்கம், அதனோடு தொடர்புடைய பிரித்து வைக்கும் பழக்கங்கள், பாரபட்சங்கள் ஆகியவற்றை _ அவை எங்கே எந்த உருவில் இருந்தாலும் ஐ.நா. கண்டிப்பதையும் 14.12.1960 நாளிட்ட “குடியேற்ற நாடுகளுக்கும் அவற்றின் மக்களுக்கும் விடுதலை வழங்குதல் பற்றிய பிரகடனம்’ (பொதுச் சபைத் தீர்மானம் 1514(ஜ்ஸ்) ஒப்புக்கொண்டு புனிதப் பிரகடனமாகக் கூறியபடி விரைவாகவும் நிபந்தனைகளின்றியும் அவ்வாதிக்கங்களை முடிவுகட்ட வேண்டிய அவசியத்தைக் கருதிப்பார்த்தும்,

*சகலவித இன பாரபட்சங்களையும் ஒழிப்பது பற்றிய அய்.நா. பிரகடனம்’ (பொதுச் சபைத் தீர்மானம் 1904 (ஜ்ஸ்வீவீவீ) 20.11.1963) பாரபட்சத்தை எந்த வடிவிலிருந்தாலும் உலகம் முழுவதிலிருந்து விரைவில் ஒழிக்க வேண்டிய அவசியத்தையும், மனிதப் பிறவியின் மாண்பையும் மரியாதையையும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளச் செய்ய வேண்டுமென்பதையும் வலியுறுத்துவதைக் கருதிப் பார்த்தும்.
-இன வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் உயர்வு பாராட்டும் எந்தக் கொள்கை தத்துவமும் அறிவியல் பூர்வமாகப் பார்த்தால் தவறென்பதிலும், தார்மீக அடிப்படையில் கண்டனத்துக்குரியதென்பதிலும், சமூக ரீதியில் நெறியற்றதும் அபாயகரமானதுமாகும் என்பதிலும், எந்த இடத்திலும் கொள்கை-யளவிலோ நடைமுறையிலோ இன அடிப்படையிலான பாரபட்சத்துக்கு ஒரு நியாயமுமில்லை என்பதிலும் தெளிவாக இருப்பதாலும்,

-இனம், மதம், கலாச்சார வம்சாவழி காரணமாக மனிதர்களுக்குள் வித்தியாசம் பாராட்டுவது நாடுகளுக்குள் நேசமான சமாதான வாழ்வுக்கோர் தடை; அது மக்களிடையே சமாதானம், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைக் கெடுக்கக் கூடியது; ஒரே நாட்டுக்குள் அடுத்தடுத்து வாழ்பவர்களுக்கு இடையேகூட ஒற்றுமையை கெடுக்கக்கூடியது என்பதை வலியுறுத்தியும்,

– இனச்சுவர்கள் இருப்பது எந்த மனித சமூகத்துக்கும் எதிரானது என்பதில் தெளிவாக இருப்பதாலும்

– நிறவேற்றுமைக் கொள்கை, தனித்துவைத்தல், பிரித்தல் முதலிய இனத்திமிர் மற்றும் வெறுப்பில் பிறந்த அடிப்படையான அரசாங்கக் கொள்கைகளைக் கண்டும், உலகின் சில பகுதிகளில் இன வேற்றுமை தலையெடுப்பதன் அடையாளங்களைக் கண்டும் அதிர்ந்து போயும்,
– இனவேற்றுமைக் கொடுமையை அது எந்த உருவில், எந்த வகையில் தலையெடுத்தாலும் விரைந்தொழிப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்
கைகளும் மேற்கொள்ளவும் இனவெறித் தத்துவங்களையும் சகலவித கொள்கைகளையும் தடுத்து போரிடவும் அவற்றின்மூலம் இனங்களிடையே நல்லுணர்வைப் பேணி, எவ்வித இனவெறி, இனப்பாகுபாடுகளும் இல்லாத புதியதோர் உலக சமுதாயத்தை உருவாக்கவும் உறுதியாகத் தீர்மானித்தும்,
கீழ்க்கண்ட உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகின்றன :

பகுதி – 1
விதி 1

1. இவ்வுடன்படிக்கையில் ‘இனப்பாகுபாடுகள்’ (ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்) எனும் தொடர், அரசியல் _ பொருளாதார _ சமூக கலாச்சாரத்துறையிலோ, பொது வாழ்வின் வேறு எந்த ஒரு தளத்திலுமோ, மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் சமத்துவமாக அங்கீகரிப்பதையோ, அனுமதிப்பதையோ, அனுபவிப்பதையோ பாதிக்க அல்லது அழிக்கக்கூடிய நோக்கமோ விளைவோ கொண்ட இனம், நிறம், பிறப்பு, தேசிய வம்சாவழி, கலாச்சார வம்சாவழி என்ற எந்த அடிப்படையிலேனும் வேற்றுமைகாட்டுதல், விலக்குதல், கட்டுப்படுத்தல், சலுகை காட்டல் என அனைத்தையும் குறிக்கும்.

4. குறிப்பிட்ட இனக்குழு அல்லது கலாச்சாரக்குழு அல்லது தனிமனிதர்கள் தம் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் சமத்துவ அடிப்படையில் அனுபவிப்பதையோ, அனுசரிப்பதையோ காக்க எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு பாதுகாப்பதற்காக அவர்களுக்கு போதுமான முன்னேற்றம் கிடைக்கவேண்டுமென்ற ஒரே காரணத்துக்காக சிறப்பு நடவடிக்கைகள் இனப்பாகுபாடுகளாகக் கருதப்படமாட்டா. ஆனால், அத்தகைய செயல்பாடுகளின் விளைவாக வெவ்வேறு குழுக்களுக்கு வெவ்வேறு உரிமைகள் என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது. அத்தோடு, எந்த நோக்கத்துக்காக அந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றனவோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு அந்நடவடிக்கைகள் தொடரக்கூடாது.

விதி 2

1. இந்த அரசுகள் இனப்பாகுபாடுகளைக் கண்டிக்கின்றன. பொருத்தமான எல்லா
வழிகளிலும், தாமதமின்றி, அப்பாகுபாடு
களை அவை எவ்வுருவில் இருந்தாலும் அழிக்கவும் அனைத்து இனங்களிடையிலும் நல்லுணர்வை வளர்க்கவும் உதவும் கொள்கை யைக் கடைப்பிடிக்க உறுதியளிக்கின்றன.

2. தேவைப்படும் போதெல்லாம் பொருளாதார சமூக  கலாச்சார மற்றும் பிற தளங்களிலெல்லாம் குறிப்பிட்ட இனக் குழுக்கள் அவை சார்ந்த மக்களின் வளர்ச்சியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வண்ணமும் அவர்களும் சமநிலையில் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் முழுவதும் அனுபவிக்க உறுதி செய்யும் வகையில் தனிப்பட்ட உறுதியான நடவடிக்கைகளையும் இந்த அரசுகள் எடுக்கும். எந்த நோக்கங் களுக்காக இத்தகைய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றனவோ அந்நோக்கங்கள் நிறை வேறிய பின்பு சமச்சீரற்ற, அதிகமும் குறைவுமான உரிமைகளை வேறு வேறு இனங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை இந்நடவடிக்கைகளின் விளைவாக உருவாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளப்படும்.

விதி 3

நிறவேற்றுமையையும் இனப்பிரித்துவைத் தலையும் இவ்வரசுகள் குறிப்பாகக் கண்டிக்-கின்றன. தமது ஆளுகைக்குட்பட்ட நிலப்-பரப்பில் இத்தகையதான அனைத்துப் பழக்கங்களையும் தடுக்கவும், தடை செய்யவும், தகர்த்தழிக்கவும் உறுதியெடுக்கின்றன.

விதி 4

ஒரு இனம் அல்லது ஒரு நிறத்தவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வம்சாவழியினர் உலகின் மற்ற மாந்தர் அனைவரையும் விட மேலானவர்கள் என்ற கருத்தினடிப்படையிலோ கொள்கையடிப்படையிலோ இயங்கும் அமைப்புகள், அதேபோல இனவெறுப்பு அல்லது எந்த வகையிலோ பாகுபாடு ஆகியவற்றை நியாயப்படுத்தவோ பாதுகாக்கவோ முயலும் அமைப்புகள், இந்த வகைகளைச் சேர்ந்த அமைப்புகளின் பிரச்சாரம் முதலியவற்றை இவ்வரசுகள் கண்டிப்பதுடன், அத்தகைய பாகுபடுத்தும் செயல்கள், அவற்றுக்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றை ஒழிப்பதற்கான நேரடி நடவடிக்கைகளை விரைவாக எடுக்கவும் உறுதி எடுக்கின்றன. இதற்காக சர்வதேச மனித உரிமைப் பிரகடனத்தின் விதிகளில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் தத்துவங்களுக்கும் இந்த உடன்படிக்கையின் 5வது பிரிவில் குறிப்பிட்டுக் கூறப்பெறும் உரிமைகளையும் கருத்தில் இருத்தி கீழ்க்கண்டவை உள்பட பல நடவடிக்கைகளை அவை மேற்கொள்ளும்.

அ. இன அடிப்படையிலான மேலாதிக்க பாகுபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட
கருத்துகளைப் பரப்புவதையும், இனப்பாகு பாடுகளையும் வன்முறைச் செயல்களையும் தூண்டுதல், வேறு கலாச்சாரத்தையோ நிறத்தையோ கொண்டவர்களையோ- குழுவினரையோ எதிர்த்து அந்த அடிப்படையில் செயல்புரிதல், இனவெறிச் செயல்களுக்கு நிதிஉதவியோ, பிற உதவியோ செய்தல் ஆகியவைகளைச் சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றங்களாக அறிவித்தல்:

. இனப்பாகுபாடுகளை வளர்க்கவும் தூண்டிவிடவும் வழி செய்யும் அமைப்புகள், ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட பிரச்சாரம் ஆகிய
வற்றை சட்டவிரோதமென்று அறிவித்து தடை செய்தலும், அத்தகைய செயல்களிலோ அமைப்புகளிலோ பங்கெடுப்பதை சட்டத்
தின்கீழ் தண்டனை பெறுதற்குரிய குற்றங்களாக ஏற்றலும்.

இ. பொது நிர்வாகமும், பொது நிறுவனங்களும், உள்ளூர் அளவிலோ தேசிய மட்டத்திலோ, அத்தகு வேறுபாடுகளை வளர்க்கவோ, தூண்டிவிடவோ அனுமதியாதிருத்தல்.

விதி 5

இரண்டாம் பிரிவில் கூறப்பெறும் கடமைகளை நிறைவேற்றும் வகையாய் இன அடிப்படையிலான பாகுபாடுகள் எந்த உருவில் வந்தாலும் அவற்றைத் தடை செய்து ஒழிக்கவும், சட்டத்தின்முன் சமத்துவம் என்ற உரிமையை, இனம், மதம், தேசிய கலாச்சார வம்சாவழி என்ற எவ்விதப் பாகுபாடுமின்றி அனைவரும் அனுபவிக்கவும் இவ்வரசுகள் உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றன.

விதி 7

இனப்பாகுபாடுகளுக்கு வகை செய்யும் காழ்ப்புணர்வுகளை எதிர்த்துப் போராடும் நோக்கிலும், நாடுகளுக்கிடையிலும், பல இன, பல கலாச்சாரக்குழுக்களிடையிலும் புரிதல்_ சகித்தல், நேசித்தல் ஆகியவற்றைப் பரப்பும் நோக்கிலும், அய்.நா. அமைப்புத் திட்டம் மனித உரிமைகள் பற்றிய தேசியப் பிரகடனம், சகலவிதமான இனபேதங்களையும் ஒழிப்பது பற்றிய அய்.நா. பிரகடனம். இந்த உடன்படிக்கை ஆகிய ஆவணங்களின் தத்துவங்களையும் நோக்கங்களையும் பிரச்சாரம் செய்யும் நோக்கிலும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை அதிலும் குறிப்பாக கல்வி, முறைசாராக்கல்வி, கலாச்சாரம், தகவல்துறை ஆகிய தளங்களில் உடனடியாக எடுக்கவும் இவ்வரசுகள் உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றன.♦


இந்திய அரசமைப்பில் பொறிக்கப்பட்டமனித உரிமைகள்


விழிப்புணர்வு – 

2023 கட்டுரைகள் செப்டம்பர் 16-30, 2023 மற்றவர்கள்

அந்நியத் தளையிலிருந்து விடுபட நடந்த போராட்டத்தின்போது இந்திய மன்னர்களுக்கு எதிரான போராட்டமும் அதில் அடங்கியிருந்தது. அப்போது  இந்திய மக்கள் விடுதலை பெற்ற இந்தியா பற்றி சில தீர்க்க தரிசனப் பார்வைகள் கொண்டிருந்தனர். போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்திய இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தீர்மானங்களிலும் நடவடிக்கைகளிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிலும் அந்த தரிசனம் தன்னை பளீரென வெளிப்படுத்தியது. வயதுற்றோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் மக்களாட்சியும் மதச்சார்பின்மையும் மிளிரும் அரசியலமைப்பைப் படைப்பது, சமத்துவம் – சமூகநீதி ஆகிய தத்துவங்களின் அடிப்படையில் இந்தியப் பொருளாதாரத்தையும் சமூகத்தையும் புதுப்பிப்பது. இந்தியப் பண்பாட்டின் பன்முகத் தன்மையையும் பிரிவுகளையும் அங்கீகரிப்பது _ அவற்றில் பெருமை கொள்வது என்ற வீறார்ந்த முனைப்புகள் அந்தக் கண்ணோட்டத்தில் காணப்பட்டன.

இந்திய சமூகத்தை நோயாய்ப் பிடித்திருந்த பல பழமைசார் தீமைகளிலிருந்து இந்தியா விடுபடுவதற்காக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் துவக்கப்பட்ட சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களின் வளமான மரபுகளை அது ஸ்வீகரித்தது. துவக்க முதலே குடியுரிமை (சிவில் ரைட்ஸ்)க்கான போராட்டம் இந்திய விடுதலைப் போரில் ஒன்றியதோர் அங்கமாக இருந்தது. அவ்விடுதலை இயக்கம் சர்வதேசக் கண்ணோட்டத்தையும் வளர்த்தது. மக்களாட்சி, சுதந்திரம் சமூக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கான உலகளாவிய போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே தனது போரையும் அவ்வியக்கம் உருவகித்தது. இந்தத் தொலைநோக்கு காரணமாகவே இந்திய விடுதலை இயக்கம் பிறநாட்டு விடுதலை இயக்கங்களுக்குத் தன் ஆதரவுக் கரத்தை நீட்டியது. அந்நாடுகளின் மக்களாட்சி சக்திகளோடும் சமூக முன்னேற்ற சக்திகளுடனும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது. இந்திய விடுதலைக்குப் பாடுபடும் போதே தனது பரிவையும் ஆதரவையும் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முந்தைய காலகட்டத்திலும்  அப்போரின்போதும் பாசிச ஆக்கிரமிப்புக்கும் காட்டுமிராண்டித்தனத்துக்கு இரையாகிப் போனவர்களுக்கு வழங்கியது.
1946 டிசம்பரில், இந்தியா விடுதலை பெறாதபோதே, தன் பணியைத் துவக்கி 1949 நவம்பர் திங்கள் 26ஆம் நாள் அதனை நிறைவு செய்த இந்திய அரசமைப்பு அவையினால் படைத்தளிக்கப்பட்ட இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் விடுதலைப்போரின் பெரிய லட்சியங்கள் பிரதிபலித்தன.
அரசமைப்புச்சட்ட முகப்புரை, அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி முழங்கும் பாகம் 3, நெறிகாட்டும் கோட்பாடுகள் பற்றிய பாகம் 4 நமது அரசமைப்பின் உட்கரு என்று போற்றப்படுகின்ற பகுதிகள் மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேசியப் பிரகடனம், குடியுரிமையும் அரசியலுரிமையும் பற்றிய பன்னாட்டு உடன்படிக்கைகள், பொருளாதார சமூக கலாச்சார பன்னாட்டு உடன்படிக்கைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. அந்த முகப்புரை, பாகம் 3இன் சில பகுதிகள், பாகம் 4, அடிப்படைக் கடமைகள் பற்றிப் பேசும் பாகம் 4அ, பிரிவு 226, 325, 326 ஆகியவை இங்கு தரப்படுகின்றன.
I
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
முகப்புரை
இந்திய மக்களாகிய நாம், இந்தியாவை இறையாண்மை சார்ந்தவோர் சமதர்ம, மதசார்பற்ற மக்களாட்சிக் குடியரசாக உருவாக்கவும், அதன் அனைத்துக் குடிமக்களுக்கும் சமூகநீதி, பொருளாதார நீதி, அரசியல் நீதி ஆகியவையும் சிந்தனை, சிந்தனை வெளிப்பாடு, நம்பிக்கை, பற்றார்வம், வழிபாடு ஆகியவற்றில் சுதந்திரமும் அந்தஸ்திலும் வாய்ப்பிலும் சமத்துவமும் கிட்டுமாறு செய்யவும்.
தனி மனித கண்ணியத்துக்கும் நாட்டின் ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை ஆகியவற்றுக்கும் உறுதியளிக்கும் சகோதரத்துவத்தை அவர்களிடையே வளர்க்கவும், மனப்பூர்வமாக உறுதியேற்று 1949 நவம்பர் 26ஆம் நாளான இன்று நமது அரசமைப்பு அவையில் ஈங்கிதனால் இவ்வரசமைப்புச் சட்டத்தை ஏற்று, சட்டமாக்கி நமக்குநாமே வழங்கிக் கொள்கிறோம்.
I I
அடிப்படை உரிமைகள்
பொது
12. வரையறை – இந்தப் பாகத்தில் “அரசு” (State) எனும் தொடர், பின்னணி வேறு பொருள் கற்பித்தாலன்றி இந்திய அரசாங்கம், இந்திய நாடாளுமன்றம், ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் அரசு, மாநில சட்டமியற்றவை, இந்திய நிலப்பரப்புக்குள் அமைந்த அல்லது இந்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் ஏனைய அமைப்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.
13. அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான சட்டங்களும் அடிப்படை உரிமைகளை அவமதிக்கிற சட்டங்களும்
1. இவ்வரசமைப்பு துவங்குவதற்கு முந்தைய பொழுது வரை நடைமுறையிலிருந்த எல்லாச் சட்டங்களும் இந்தப் பாகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளவற்றுக்கு எந்த அளவு முரணாக இருக்கின்றனவோ, அந்த முரண் அளவுக்கு செல்லத்தகாதவை ஆகிவிடும்.
2. இந்தப் பகுதியினால் அளிக்கப்படும் உரிமைகளைச் சுருக்கவோ எடுத்து விடவோ கூடிய சட்டமெதையும் அரசு
உருவாக்காது; இந்த உட்பிரிவினை மீறுவதாக இயற்றப்படும் சட்டமெதுவும் அந்த மீறல் அளவுக்கு செல்லத்தகாததாகிவிடும்.
3. இந்தப் பிரிவில், பின்னணி வேறு பொருள் தந்தாலன்றி
அ. “சட்டம்” என்பதில் அரசாணை, ஆணை, உட்சட்டம் விதி, நெறிமுறை, அறிவிக்கை, இந்திய நிலப்பரப்பில் சட்டத்தின் வலுக்கொண்டு விளங்கும் மரபு, வழக்காறு, ஆகியவை அடங்கும்.
ஆ. “நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்கள்” என்பது இந்திய நிலப்பரப்பில் இவ்வரசமைப்பு ஆரம்பிக்குமுன் சட்ட அவைகளாலோ அல்லது தகுதி பெற்ற அமைப்பினாலோ நிறைவேற்றப்பட்ட, இயற்றப்பட்டு நீக்கப்படாத சட்டங்களைக் குறிக்கும்.
சமத்துவ உரிமை
14. சட்டத்தின் பார்வையில் சமத்துவம் இந்திய நிலப்பரப்பில் சட்டத்தின் பார்வையில் சமத்துவத்தையோ அல்லது சமமான சட்டப் பாதுகாப்பையோ அரசு எவருக்கும் மறுக்காது.
15. மதம், இனம், ஜாதி, பால் அல்லது பிறப்பிடத்தின் அடிப்படையிலான ஓரவஞ்சனையைத் தடை செய்தல்.
1. மதம், இனம், ஜாதி, பால், பிறந்த இடம் அல்லது இவற்றில் ஏதாவதொன்றின் காரணமாக மட்டுமே, அரசு குடிமக்களில் எவரையும் ஓரவஞ்சனை செய்யாது.
2. மதம், இனம், ஜாதி, பால், பிறந்த இடம் அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் அடிப்படையில் மட்டுமே, கீழ்க்கண்ட விஷயங்களில், குடிமக்களில் எவரும் எந்தவிதமான குறைபாட்டுக்கும், கடப்பாட்டுக்கும், கட்டுப்பாட்டுக்கும், நிபந்தனைக்கும் ஆளாக்கப்படமாட்டார்:
அ. கடைகள், பொது உணவகங்கள், தங்கும் விடுதிகள், பொதுக் கேளிக்கை மன்றங்களில் நுழைதல்.
ஆ. பராமரிப்புச் செலவு முழுவதையுமோ, அதில் ஒரு பகுதியையோ அரசு நிதியிலிருந்து பெறும் அல்லது
பொதுமக்கள் பயன்படுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கும் கிணறுகள், குளங்கள், குளிக்கும் துறைகள், சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
3. பெண்களுக்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்வதை, இந்தப் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எதுவும் தடை செய்யாது-.
4. சமூக ரீதியாகவோ கல்வி ரீதியாகவோ பிற்படுத்தப்பட்ட குடிமக்களின் அல்லது அட்டவணை ஜாதியினர்/பழங்குடியினரின் முன்னேற்றத்துக்காக அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்வதை இந்தப் பிரிவின் எந்தப் பகுதியுமோ அல்லது பிரிவு 29இன் உட்பிரிவு 2இன் பகுதியோ தடைசெய்யாது.
16. பொதுப்பணி பெறுவதில் சம வாய்ப்பு
1. அரசின் எந்த அலுவலகத்துக்கும் நியமிக்கப்படுவது மற்றும் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவதும் ஆகிய விஷயங்களில் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு இருக்கும்.
2. மதம், இனம், ஜாதி, பால், வம்சாவழி, பிறந்த இடம், வாழுமிடம் அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் காரணமாக மட்டுமே, குடிமக்களில் எவரும் அரசுப் பதவிக்கோ பணிக்கோ தகுதியற்றவராக மாட்டார், ஓரவஞ்சனை புரியப்படமாட்டார்.
3. ஒரு மாநில அல்லது ஒன்றிய ஆட்சிப் பகுதியினுள், அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அல்லது வேறு எந்த அதிகார அமைப்பின் ஒரு பிரிவு அல்லது பிரிவுகளின் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவதற்கோ அல்லது அலுவலகத்துக்கு நியமிக்கப்படுவதற்கோ, அப்படி அமர்த்தப்படுவது அல்லது நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் அந்த மாநிலத்தில்  அல்லது ஒன்றிய நேரடி ஆட்சிப் பகுதியில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றம் சட்டத்தின் மூலம் நிபந்தனை விதிப்பதை இந்தப் பிரிவில் குறிப்பிட்டுள்ள எதுவும் தடை செய்யாது.
4. அரசின் கருத்துப்படி, அரசுப் பணிகளில் போதுமான அளவு பிரதிநிதித்துவம் பெறாத பின்தங்கிய வகுப்புக் குடிமக்களுக்கு ஆதரவாக நியமனத்துக்கோ பதவிக்கோ அரசு இடஒதுக்கீடு செய்வதை இந்தப் பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள எதுவும் தடை செய்யாது.
5. ஏதாவதொரு மத அல்லது அமைப்பின் விஷயங்களோடு தொடர்புடைய ஒரு பதவியை வகிப்பவரோ அல்லது அதன் நிருவாகக் குழுவின் உறுப்பினரோ, அந்த மதத்தைப் பின்பற்றுபவராகவோ அல்லது கிளை மதத்தைச் சார்ந்தவராகவோ இருக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிக்கும் எந்தச் சட்டத்தின் செயல்பாட்டையும், இந்தப் பிரிவில் கூறப்பட்ட எதுவும் தடை செய்யாது.
17. தீண்டாமை ஒழிப்பு 
“தீண்டாமை” ஒழிக்கப்படுகிறது. எந்த வடிவிலும் அதைச் செயல்படுத்துவது தடுக்கப்படுகிறது. தீண்டாமையிலிருந்து எழும் எந்தத் தகுதிக் குறைவையும் செயல்படுத்துவது, சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.  ♦

குடியுரிமையும் அரசியல் உரிமையும் பற்றிய பன்னாட்டு உடன்படிக்கை


2023 அக்டோபர் 1 - 15, 2023

அய்.நா. பொதுச்சபை 16.12.1966 அன்று ஏற்றுக்கொண்டதும், 23.12.1976 முதல் நடைமுறைக்கு வந்ததுமான குடிஉரிமையும் அரசியல் உரிமையும் பற்றிய பன்னாட்டு உடன்படிக்கையிலிருந்து சில பகுதிகள்.

முகப்புரை

இவ்வுடன்படிக்கையில் சேரும் நாடுகள்

 • – அய்.நா. மன்ற அமைப்புத்திட்டம் முரசறையும் தத்துவங்களுக்கு ஏற்ப உள்ளார்ந்த கவுரவம், மாற்றொணாதவையும் சமத்துவமானவையுமான மானிடக் குடும்பத்தின் சகல உறுப்பினர்களுக்கும் உரிய உரிமைகளை அங்கீகரிப்பதே உலகில் சுதந்திரம், சமாதானம், நீதி ஆகியவை தழைக்க அடிப்படை என்பதைக் கருதிப் பார்த்தும்,
  – இவ்வுரிமைகள் மானிடனின் உள்ளார்ந்த கவுரவத்திலிருந்து பிறப்பதை ஒப்புக்கொண்டும்,
  -மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேசியப் பிரகடனப்படி சுதந்திர மனிதர்கள் அச்சத்திலிருந்தும் தேவையிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் என்ற லட்சியம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது பொருளாதார சமூக கலாச்சார உரிமைகளையும் அரசியல் உரிமை, குடிமகன் உரிமை ஆகியவற்றையும் அனுபவிக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்குவதன் மூலமே அடைய முடியுமென்பதையும் ஒப்புக்கொண்டும்,
  – அய்.நா. அமைப்புத் திட்டத்தின்கீழ் மனித உரிமைகளுக்கும் சுதந்திரங்களுக்கும் உலகு தழுவிய மரியாதையும் அமலாக்கமும் குடியுரிமையும் அரசியல் உரிமையும்… ஏற்படுத்த வேண்டியது அரசுகளின் கடப்பாடு என்பதைக் கருதிப் பார்த்தும் தனி மனிதனும் பிற தனி மனிதர்களுக்கும் தான் சார்ந்திருக்கும் சமூகத்துக்கும் கட்டுப்பட்டவன் என்கிற முறையில் இங்கு குறிப்பிடப்பெறும் உரிமைகளைப் பரப்பவும் அங்கீகாரத்துக்கு உதவவும் கடமைப்பட்டுள்ளான் என்பதை உணர்ந்தும் கீழ்க்கண்ட விதிகளுக்கு உடன்படுகின்றன.
  பகுதி 1 – விதி 1
  1. எல்லா மக்களுக்கும் சுயநிர்ணய உரிமை உண்டு. அவ்வுரிமையின்படி அவர்கள் விருப்பம் போல் தமது அரசியல் நிலையை நிர்ணயித்துக்கொண்டு தம் பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார வளர்ச்சிக்கு உழைக்கின்றனர்.
  2. சர்வதேச சட்டத்தையும் பரஸ்பர நன்மை என்ற தத்துவத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு எழும் பன்னாட்டுப் பொருளாதாரக் கூட்டுறவினால் உருவாகும் கடமைகளுக்கு ஊறுவிளையாத வகையில் தமது இயற்கைச் செல்வங்களையும் பொருளாதார சக்திகளையும் தமது நன்மைக்கேற்ப ஏதும் செய்துகொள்ள எல்லா மக்களுக்கும் உரிமை உண்டு. தாம் பிழைத்திருப்பதற்கான பொருளாதார வழிவகைகள் எந்த மக்களிடமிருந்தும் பறிக்கப்படுவதென்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது.
  3. சுய ஆட்சி பெறாத பகுதிகள், அறங்காவலர் முறையில் ஆளப்படும் பகுதிகள் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பான அரசுகள் உள்பட இவ்வுடன்படிக்கையில் இணையும் அரசுகள் அனைத்தும் சுயநிர்ணய உரிமையை அனைவரும் அடைவதைப் பரப்பவும் அய்.நா. பிரகடன விதிகளுக்கு ஏற்ப அவற்றை மதிக்கவும் தம்மைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்கின்றன.பகுதி 2
 • விதி 21. தனது எல்லைக்குள்ளும் அதிகார எல்லைக் குள்ளும் உள்ள அனைவருக்கும் இனம், நிறம், பால், மொழி, மதம் அரசியல் கருத்து அல்லது வேறு வித கருத்துக்கள், தேசிய அல்லது சமூகத் தோற்றம், பிறப்பு, சொத்து அல்லது அதுபோன்ற கவுரவங்கள் என்ற எவ்வகை பேதமுமின்றி இவ்வுடன்படிக்கையில் அடையாளங் காட்டப்
  பெறும் அனைத்துரிமைகளும் உண்டென்பதை மதித்து அவற்றுக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதென்று இவ்வுடன்படிக்கையில் சேரும் அனைத்து அரசுகளும் வாக்குக் கொடுக்கின்றன.2. சட்டத்தின் மூலமோ வேறு வகையாகவோ ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்டிராவிட்டால், தத்தம் பகுதிகளில், தத்தம் அரசியலமைப்புக்கும், இவ்வுடன்படிக்கையின் விதிகளுக்கும் ஏற்ப, இந்த அரசுகள் தம் நாடுகளில் இவ்வுடன்படிக்கையில் காணப்பெறும் உரிமைகள் எளிதில் நடைமுறையில் கிடைக்க, சட்டமியற்றியோ வேறு வழியிலோ தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுப்போமென்றும் உறுதியளிக்கின்றன.

  3. (அ) யாரைப் பொறுத்தேனும் இங்கு அங்கீகரிக்கப்படும். உரிமையோ சுதந்திரமோ மீறப்படுமானால், அந்த மீறல் அரசின் சார்பாக ஒருவரால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையாயிருப்பினும்கூட, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு பயனுள்ள நிவாரணம் கிடைக்கவும்.
  (ஆ) அப்படி பரிகாரம் தேடுகிறவர், அவருடைய உரிமையை நிர்ணயிக்க நீதிமன்றம், நிருவாகத்துறை, சட்டமன்றம் அல்லது அவ்வரசின் அமைப்பியல் உருவாக்கியுள்ள வேறு எந்த அமைப்பின் உதவியைப் பெறும் உரிமையையும், குறிப்பாக நீதித்துறையில் இதற்கான வழிவகைகளை உருவாக்கவும், ஆவன செய்யவும் இவ்வரசுகள் உறுதியேற்கின்றன.

 • விதி 3
  இவ்வுடன்படிக்கையில் அங்கீகரிக்கப்பெறும் குடிஉரிமை, அரசியல் உரிமை ஆகியவற்றை ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர்சமானமாக அனுபவிக்க வகைசெய்யவும் இவ்வரசுகள் உறுதியேற்கின்றன.
 • விதி 4
  1. தேசத்தின் உயிரையே பாதிக்குமளவிலான பொது நெருக்கடி நிலை நிலவி, அதிகாரபூர்வமாக அத்தகு அவசரநிலைப் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட காலத்தில் இவ்வரசுகள் நிலைமையின் தீவிரம் எவ்வளவு தேவை என்று காட்டுகிறதோ அந்த அளவு மட்டுமே, இவ்வுடன்படிக்கையின்படி அவற்றின் கடமைகளாய் அமைகின்றவற்றுக்கு குடியுரிமையும் அரசியல் உரிமையும்…
  எதிரான நடவடிக்கைகளில் இறங்கலாம். அப்போதும்கூட சர்வதேசச் சட்டத்தின்கீழ் அவற்றுக்கு உள்ள கடமைகளை மீறாமலும் இனம், நிறம், பால், மொழி, மதம், எந்த சமூகத்தினன் என்பது போன்ற எந்தவிதமான பேதங்களும் காட்டப்படாமலும் அந்நடவடிக்கைகள் அமைய வேண்டும்.
 • பகுதி 3 – விதி 6
  1. உயிர்வாழும் உரிமை ஒவ்வொருவருக்கும் இயல்பாகவே உரியது. அதற்கு சட்டப்பாதுகாப்பு வேண்டும். யார் உயிரும் சட்டவிரோதமாகப் பறிக்கப்படலாகாது.
  2. மரணதண்டனை ஒழிக்கப்படாத நாடுகளில், மிகமிகக் கடுமையான குற்றங்களுக்கு மட்டுமே அது வழங்கப்பட வேண்டும். அதுவும் குற்றம் நடந்த காலத்திய சட்டத்தின் படியும், இவ்வுடன்படிக்கையின் விதிகளுக்கோ, இனக்கொலை பாதகத் தடுப்பும் தண்டனையும் பற்றிய கொள்கையின் விதிகளுக்கோ முரணாக அது அமைந்திடக்கூடாது.
  4. மரணதண்டனை விதிக்கப்பட்டவருக்கு மன்னிப்புக்கோரவும் தண்டனைக் குறைப்பு கோரவும் உரிமையுண்டு. எந்த வழக்கிலும் பொதுமன்னிப்பு அல்லது மன்னிப்பு அல்லது தண்டனைக் குறைப்பு வழங்கப்படலாம்.
  5. பதினெட்டு வயதுக்குக் குறைந்தவர்களுக்கும், கர்ப்பமாயிருப்போர்க்கும் மரணதண்டனை வழங்கப்படலாகாது.
 • விதி 7
  1. யாரும் சித்திரவதைக்கோ, கொடுமையாக அல்லது மனிதத் தன்மையின்றி அல்லது கண்ணிய
  மற்ற முறையில் நடத்தப்படலாகாது; யாரும் அவரது சுதந்திரமான ஒப்புதலின்றி மருத்துவ சோதனைகளிலோ அறிவியல் சோதனைகளிலோ ஈடுபடுத்தப்படக்கூடாது.
 • விதி 8
  1. யாரும் அடிமைப்படுத்தப்படக்கூடாது. அனைத்துவித அடிமை முறையும் அடிமை வணிகமும் ஒழிக்கப்படவேண்டும்.
  2. யாரும் கொத்தடிமைகள் வைத்துக்கொள்ளலாகாது.
  3. (அ) யாரையும் கட்டாயப் பணியாளராகவோ, நிர்பந்தப் பணியாளராகவோ வைத்திருத்தல் கூடாது.
 • விதி 9
  1. ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரத்துக்கும் உடல் பாதுகாப்புக்கும் உரிமை உண்டு. யாரும் சட்டவிரோதமாகக் கைது செய்யப்படவோ, சிறைவைக்கப்படவோ ஆகாது. சட்டம் விதித்துள்ள காரணங்கள் அன்றியோ, அது கூறும் முறைகளில் அல்லாமலோ யாருடைய சுதந்திரமும் பறிக்கப்படலாகாது.
  2. ஒருவர் கைது செய்யப்படும்போது, அவர் கைது செய்யப்படுவதற்கான காரணமும், அவர் செய்ததாகக் கருதப்படும் குற்றம் என்ன என்பதும், அவருக்குக் கூறப்பட வேண்டும்.
  3. குற்றச்சாட்டின்கீழ் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டாலோ, சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாலோ குறித்த காலத்துக்குள் நடுவர் முன்னிலையிலோ அல்லது
  சட்டப்படி இதற்கான அதிகாரம் பெற்ற நீதித்துறையாளர் முன்போ அழைத்துச் செல்லப்பட வேண்டும்.
  நியாயமான காலவரையறைக்குள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.
  4. கைது செய்யப்பட்டோ சிறை செய்யப்பட்டோ தன் உரிமையை இழக்கும் ஒருவர் நீதிமன்றத்துக்குத் தன் குறையை எடுத்துச் செல்ல உரிமை உண்டு. நீதிமன்றம் தாமதமின்றி அந்தக் கைது சட்டப்படி செல்லுமா என்று தீர்மானிக்க அது உதவும் தவறென்று தீர்மானித்தால் நீதிமன்றமே அவரை விடுவித்து ஆணையிடும்.
  5. அப்படி பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு கோரவும் உரிமை உண்டு.
 • விதி 10
  1. கைதாகும் எவரும் மனிதப் பண்போடும் மனிதப் பிறவிக்கே உரிய உள்ளார்ந்த மதிப்புக்கான மரியாதையோடும் நடத்தப்படவேண்டும்.
  2. (அ) விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்கள் தவிர பொதுவாக எப்போதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் தண்டிக்கப்பட்டவர்களும் தனித்தனியே தான் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். தண்டிக்கப்பட்டவரல்ல என்ற தகுதிக்கேற்ப அதற்குரியபடி வித்தியாசமான முறையிலேயே நடத்தப்பட வேண்டும்.
  ஆ. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்குள், சிறுவர்களும் வயது வந்தவர்களும் தனித்தனியே வைக்கப்பட்டு, நடுவர் முன்பும் கூடியவரை தனிதனியாகவே அழைத்துச் செல்லப்படவேண்டும்.
  3. சிறைச்சாலை முறையானது கைதிகளைச் சீர்திருத்துவதையும் அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதையுமே நோக்கமாக வைத்து அவர்களை நடத்தவேண்டும். இளங்குற்றவாளிகளும் வயது வந்தவர்களும் தனித்தனியே வைக்கப்பட்டு, அவர்களுடைய வயதுக்கும் சட்ட அந்தஸ்துக்கும் ஏற்ப நடத்தப்படவேண்டும்.